Uppstartsmöte brukarundersökningar individ- och familjeomsorg 2020

Välkommen till årets uppstartsmöte för de nationella brukarundersökningarna inom individ- och familjeomsorg. Här kommer vi tillsammans att prata om förberedelser och undersökningarnas genomförande under september-oktober 2020.

Anmälan/deltagande

Du kan endast delta via länk på webben.

Digital medverkan

Du ansluter via Digitalmedverkan på uppstartsmöte

Innehåll

Vi kommer att informera om den nya tjänst som Enkätfabriken tillhandahåller för undersökningarna och vilka förändringar som är aktuella i genomförandet, som beskrivs i vägledningarna för undersökningarna. Det kommer att finnas utrymme att ställa frågor under mötet.

Vi kommer också kort att informera om den pilotundersökning vi planerar att genomföra i höst om stödet till placerade ungdomar. Den är en omarbetning av undersökningen om ensamkommande ungas boendesituation till att gälla alla unga placerade i dygnsvård. Ett separat uppstartsmöte kommer även att hållas för denna pilotundersökning i maj.

Om du har frågor kontakta info@skr.se 

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Mia Ledwith
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!