Systematisk uppföljning i socialtjänsten, dag 2 av 2

I vår erbjuder SKL och Socialstyrelsen tillsammans en utbildning i praktisk verksamhetsuppföljning. Utbildningen består av två heldagsworkshoppar 22 januari och 21 maj, där deltagarna arbetar praktiskt med uppföljning av en verksamhet.

Anmäl dig

Inbjudan systematisk uppföljning i socialtjänsten (PDF, nytt fönster)

Under den andra workshoppen följer vi upp hur arbetet med verksamhetsuppföljningen har fungerat på hemmaplan sedan den första workshopen. Vad har fungerat bra och vad har varit svårt? Har deltagarna fått svar på de frågor som de ställde? Varför/varför inte? Vi tittar också på sammanställningar av den information som samlats in hittills och diskuterar hur den kan analyseras och tolkas.

Informationsansvarig

  • Mia Ledwith
    Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!