Socialtjänstens utmaningar och möjligheter

Socialtjänsten innehåller några av de svåraste och mest komplexa samhällsuppdragen. Vi ägnar en heldag åt att ge information om de mest aktuella frågorna på nationell nivå som påverkar socialtjänsten i kommunerna.

Anmäl dig

Välkomna till SKL för ett unikt tillfälle för dig som socialnämndspolitiker att samtala om socialtjänstens hetaste frågor tillsammans med experter från Sveriges Kommuner och Landsting. Du får bland annat exempel på hur man kan effektivisera äldreomsorg och individ- och familjeomsorg (IFO), en genomgång vad som händer inom som SoL-utredningen, arbetet med utsatta områden, beroende och missbruk och digitaliseringsfrågor inom socialtjänsten. Dagen ger också möjlighet att träffa andra chefer och handläggare inom socialtjänsten. Vi ser gärna att du tar med dig din förvaltningschef. Ett detaljerat program kommer i början av sommaren.

Program

09.30-10.00

Kaffe och smörgås

10.00-10.05

Välkomna och introduktion till dagen

Greger Bengtsson, samordnare SKL

10.05-10.50

Aktuella frågor inom socialtjänsten hösten 2019

Vad händer på nationell nivå inom socialtjänsten? Genomgång av pågående
utredningar, regeringsuppdrag lagförslag och andra aktiviteter relevanta för
kommunernas socialtjänstverksamhet.
Greger Bengtsson, samordnare SKL.

10.50-11.00

Paus

11.00-11.20

Minskat bidragsberoende med en tredjedel i Sundbyberg på tre år – hur gjorde
man?

Josefin Malmqvist, riksdagsledamot (m) och tidigare kommunalråd för
arbete, integration och socialtjänst beskriver hur de arbetat med effektivisering
och utanförskap i Sundbyberg.

11.20-11.45

Systematiserad uppföljning av institutionsvården – Göteborg först i landet

Dag Eliasson, chef för Spink och Anna Hedenström, verksamhetscontroller på Spink
berättar om man som först i Sverige har börjat systematisera
leverantörsuppföljningen både de som bedrivs i egen regi och de som bedrivs med
hjälp av externa leverantörer. Spink följer upp även kvalitetsaspekter genom att
besöka verksamheterna. Spink är en samlad funktion för Göteborgs stad och ägare
är alla tio stadsdelar som finansierar verksamheten. Att systematisera
uppföljningen är den viktigaste delen för att börja få ordning på kostnad i relation
till vad brukarna får ut av den vård upphandlats.

11.45-12.10

SoL-utredningen

Vad händer med den statliga utredningen?
Fredrik Hjulström, handläggare SKL

12.10-13.10

Lunch

13.10-13.30

Framtidens utmaningar och socialtjänstens organisering

Ove Ledin, handläggare SKL

13.30-13.50

Missbruk och beroende

Båda huvudmännens ansvar – hinder och möjligheter? Spelmissbruk som en del av
socialtjänstens uppdrag. Huvudpunkterna i SKL:s handlingsplan.
Zophia Mellgren, samordnare SKL och Mikael Malm, samordnare SKL

13.50-14.15

Kaffepaus

14.15-14.35

Effektivisera äldreomsorgen

Erfarenheter från fem kommuner som effektiviserat äldreomsorgen presenteras
samt framgångsfaktorer för att effektivisera verksamheten. Ett enkelt verktyg,
”Koll på äldreomsorgen” som kan användas för att få koll på kostnader
presenteras också. Jonathan Fransson, ekonom SKL och Peder Lindskog, vd
inRikta.

14.35 -14.55

Socialchefen i Piteå

Fredrik Sjömark hade 28 års erfarenhet som polis, bland annat inom
underrättelsetjänsten innan han tog uppdraget som socialchef i Piteå. Helt skilda
världar kan man tänka, eller kan vi lära oss något som kan föra socialtjänsten
framåt? Fredrik beskriver hur han ser på styrning och ledning och samverkan
mellan olika samhällsinstanser i arbetet som socialchef.

14.55-15.10

Paus

15.10-15.30

Utskrivning från sjukhus – hur gör man när det är svårt?

Hur gör man när de som ska skrivas ut har särskilda behov, exempelvis inom
psykiatrin.
Magnus Wallinder, handläggare SKL

15.30-16.00

Digitalisering inom socialtjänsten

Vilka är kommunernas utmaningar och hur arbetar SKL med frågan?
Marta Nannskog, handläggare SKL.

16:00

Avslut

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Karin Falck
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!