Socialtjänstens framtidsfrågor

Socialtjänsten innehåller några av de svåraste och mest komplexa samhällsuppdragen och dagen syftar till att ge insyn i de mest aktuella frågorna på nationell nivå som påverkar socialtjänsten i kommunerna.

Anmäl dig

Dagen kommer att handla om ledning och styrning, politikerns respektive tjänstemannens roll, digitalisering, integration, ensamkommande barn, översynen av socialtjänstlagen och andra statliga utredningar som berör socialtjänsten.

Du får också möjlighet att utbyta erfarenheter med andra socialchefer från landet och vi ser gärna att du tar med dig dina förvaltningschefer.

För dig som ny politiker inom det sociala området får du en bra inblick i socialtjänsten mest angelägna frågor. Det kommer ges plats för reflektion och erfarenhetsutbyte.

Dagen kan ses på plats eller via webben, såväl samma dag som i efterhand.

Program

09:00-09:30    Kaffe och smörgås 

09:30- 09:35   Välkomna och introduktion
                         Åsa Furén-Thulin, sektionschef socialtjänst 

09.35-10:40    På gång nationellt inom socialtjänsten
                         Aktuella utredningar, lagförslag och frågor som förs på nationell nivå.
                         Greger Bengtsson, samordnare, Åsa Furén-Thulin, sektionschef socialtjänst 

10:40-10:45    Kort paus

10:45-11:15    Framtidens socialtjänst
                         Socialtjänstutredningen vars uppdrag är att se över socialtjänstlagen har fått nya
                         direktiv. Utredningens fortsatta arbete och direktiv presenteras och diskuteras.
                         Fredrik Hjulström, SKL:s expert i utredningen

11:15-11:20    Kort paus

11:20-11:45    Du nygamla, du fria – SKL:s agenda för integration
                         Vilka faktorer gör kommuner framgångsrika när det gäller att få ut nyanlända i 
                         sysselsättning efter etableringstiden, och hur motverkar vi segregation?
                         Kommunerna och socialtjänsten påverkas av alla delar. Aktuella frågor och  
                         möjliga framtidsscenarier presenteras med utgångspunkt i SKL:s Agenda för 
                         integration.  
                         Karin Perols, utredare SKL

11:45-12:45     Lunch

12:45-13:15     Kommunpolitiker vs tjänsteman
                          Ledning och styrning av det kommunala arbetet har blivit allt viktigare, och
                          svårare. Hur hittar man balansgången och samarbetet mellan kommunledning,
                          socialnämnd och socialchef? Vi träffar representanter från tjänstemanna-
                          respektive politikersidan som reflekterar och beskriver hur de tacklar frågan.

13:15-13:50      Nära Vård – hur påverkar det kommunens vård och omsorg
                           Sjukvården är inne i en omställning från sjukhusvård till en mer öppen och nära
                           vård. Hur kommer det här att påverka kommunernas hemsjukvård och 
                           socialtjänst?
                           Emma Spak, Primärvårdssamordnare SKL

13:50-14:15       LSS-utredningen
                            LSS - utredningen har nu lämnat sitt förslag. Vad innebär betänkandet för den
                            enskilde och kommunerna?
                            Ellinor Englund, förbundsjurist och SKL:s expert i utredningen. 

14:15-14:35       Kaffe

14:35-14:55       Styra med kunskap om resultat – hur gör man?
                            Mia Ledwith, samordnare för öppna jämförelser och systematisk uppföljning 
                            inom socialtjänsten, SKL

14:55-15:10       Kort paus

15:10-15:30      Digitalisering inom socialtjänsten
                           Automatisering av ekonomiskt bistånd, taligenkänning, trygghetskameror. 
                           Teknikstöd och mer digitalisering är den stora trenden inom den sociala 
                           omsorgen idag. Hur ska man planera rätt? Vilka är de stora frågorna? 
                           Pani Hormatipour, Digitaliseringsstrateg och Marta Nannskog, projektledare för
                           Beställarnätverk

15:30-15:55      Våld i nära relationer– en jämställdhetsfråga  
                           Kjerstin Wanhatalo, expert inom SKL:s kvinnofridssatsning

15:55-16:00      Avslut och summering

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Karin Falck
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!