Seminarium om språkombud, kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling

Vid seminaret tittar vi närmare på språkombud och diskuterar hur det arbetssättet kan bidra till välfungerande verksamheter, inom vård och omsorg och hälso-och sjukvård.

Anmäl dig

Information

Den webbsända delen av seminariet pågår endast mellan kl 08.30-10.00 och kan följas via länken enligt nedan  (även tillgänglig att se i efterhand i ca 2 veckor efteråt):

Webbsändningen

Innehåll

Hur rustar man en arbetsplats för att möta kompetensförsörjningsbehoven, rekrytera människor som är nya på den svenska arbetsmarknaden och samtidigt utveckla och behålla de medarbetare man har?

Aina Bigestans, universitetslektor från Stockholms universitet, bjuder in till diskussion av dessa frågor vid redovisningen av en uppföljningsstudie som gjorts på uppdrag av VO-college. Studien är baserad på besök och intervjuer med språkombud, enhetschefer och medarbetare på ett antal arbetsplatser i äldreomsorgen i olika delar av landet.

Syftet är att språkombud, som tagits fram för att användas i äldreomsorgen, ska kunna användas av fler yrkesgrupper, bland annat inom hälso-och sjukvården. Arbetet skedde inom ramen för projektet Vägar till jobb –ta tillvara nyanländas kompetens i välfärden, som under 2018 beviljades främjandemedel från Arbetsförmedlingen för att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Projektet var ett samarbete mellan SKL, Akademikeralliansen, Akademikerförbundet SSR, Fysioterapeuterna, Svenska kommunalarbetareförbundet, Sveriges läkarförbund, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Vision och Vårdförbundet.

Läs vidare

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Elsa Lyon
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!