Prostitution och människohandel för sexuella ändamål, vilken uppgift har socialtjänsten?

Socialtjänsten möter människor som befinner sig eller har befunnit sig i prostitution. Vilket stöd kan de behöva och vilken uppgift har socialtjänsten? Och hur kan socialtjänsten agera vad gäller de som köper sex?

Anmäl dig

Att befinna sig i prostitution handlar oftast om att sakna alternativ, exempelvis som en konsekvens av sexuella övergrepp, behov att finansiera ett missbruk eller att leva i en ekonomiskt svår situation. Det kan också handla om regelrätt tvång. Många av de som befinner sig i prostitution i Sverige idag är utsatta för människohandel. Människohandel för sexuella ändamål är en av de mest omfattande kriminella verksamheterna i världen där ett stort antal människor, främst kvinnor och barn, utsätts.

För de flesta som befinner sig i prostitution resulterar det i svåra psykiska konsekvenser och ett stort behov av stöd. Vilken uppgift har socialtjänsten när det gäller stöd och hjälp till de som utsätts? Och hur kan socialtjänsten agera vad gäller de som köper sex? Välkomna till en kunskapshöjande heldag med särskilt fokus på socialtjänstens roll.

Program

09.00–09.30 Kaffe och smörgås

09.30–09.35 Välkomna

Karin Falck, projektledare, SKL
Frida Olgun, särskilt sakkunnig i kvinnofridsfrågor, SKL

09.35–09.45 SKL:s arbete med kvinnofridsfrågor

Frida Olgun, särskilt sakkunnig i kvinnofridsfrågor, SKL

09.45–10.15 Regeringens arbete mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Helena Hagelberg, handläggare, Jämställdhetsenheten, Arbetsmarknadsdepartementet

10.15–10.25 Paus

10.25–11.20 Prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Sverige idag

Johan Christiansson, kvalificerad utredare/prostitution och människohandel, Jämställdhetsmyndigheten

Hur omfattande är prostitution och människohandel, och i vilka former sker det? Vad kan vi göra och vad är socialtjänstens roll? Jämställdhetsmyndigheten har regeringens uppdrag att samordna arbetet mot prostitution och människohandel och ska särskilt främja utvecklingen av förebyggande insatser.

11.20–11.30 Paus

11.30–12.10 Polisens arbete mot sexköp

Tomas Nyberg, polisen i Umeå

12.10–13.00 Lunch

13.00–13.30 Fäder som köper sex – grund för orosanmälan?

Gudrun Nordborg (V), ledamot i Individ- och familjenämnden, Umeå

Gudrun Nordborg från Individ- och familjenämnden i Umeå berättar om nämndens eniga beslut att förmedla till polisen att allvarligt överväga att göra en orosanmälan om en förälder gjort sig skyldig till köp av sexuell tjänst.

13.30 – 14.15 Mikamottagningen Göteborg

Annika Emricsson, socionom, och Petra Malmström, socionom, Mikamottagningen Göteborg

Mikamottagningen i Göteborg vänder sig till personer med erfarenhet av sex mot ersättning, att skada sig med sex och/eller att ha varit utsatta för människohandel för sexuella ändamål. De erbjuder samtal, stöd och praktisk hjälp. Även anhöriga, partners eller vänner som känner oro för någon kan vända sig till Mikamottagningen.

14.15–14.40 Kaffepaus

14.40–15.10 #intedinhora

”Simon” från nätverket #intedinhora berättar om verksamheten som bildades utifrån ett metoo-upprop hösten 2017. #intedinhora är ett stöttande och opinionsbildande nätverk för och av personer med erfarenhet av kommersiell sexuell exploatering.

15.10–15.15 Paus

15.15–15.45 KAST – arbete med sexköpare

Marie Johansson, samtalsbehandlare, KAST Stockholm
Hanna Sjöstedt, samtalsbehandlare, KAST Stockholm

KAST står för Köpare Av Sexuella Tjänster och är en verksamhet som erbjuder anonym rådgivning och stödsamtal till de som vill sluta köpa sex. De vänder sig också till personer som har problem med porrsurfning eller liknande. Även anhöriga är välkomna att ta kontakt.

15.45–16.00 Hur kan socialtjänsten arbeta?

Karin Falck och Frida Olgun summerar tillsammans med medverkande.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Karin Falck
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!