Överkomliga bostäder för fler

Välkommen till en seminariedag om vår kanske största utmaning, bostäder för alla till en rimlig kostnad.

Anmäl dig

Program

08.30

Registrering, välkomstfika

09.00

Välkomstanförande – så arbetar vi på SKL med bostadsfrågan

Ann-Sofie Eriksson, sektionschef tillväxt- och samhällsbyggnad, SKL.

09.20

Byggkostnads- och boendekostnadsutvecklingen i Sverige och andra jämförbara länder – vad har vi anledning att oroa oss över?

Ted Lindqvist, vd och fastighetsanalytiker Evidens.

10.00

Sämst, mest, dyrast - svensk bostadsstandard under 150 år - vad kan vi lära av historien?

Ola Nylander, professor boendets arkitektur Chalmers.

10.45

Paus

11.00

Vad gör Sveriges Allmännytta för att fler ska kunna bo bra i hyresrätt?

Sofia Heintz, Expert Fastighetsutveckling & Nyproduktion, Fastighet & boende Sveriges Allmännytta.

11.30

En attraktiv hyresmarknad för alla

Tomas Ernhagen, chefsekonom Fastighetsägarna Sverige.

12.00

Lunch

13.00

Var ska hushåll med normala inkomster bo och vad krävs för att förverkliga detta?

Lennart Weiss, kommersiell direktör Veidekke och samhällsdebattör.

13.30

Hur kan hyresrätten fortsatt vara konkurrenskraftig för breda grupper

Martin Hofvenberg, chefsekonom Hyresgästföreningen.

14.00

Social hållbarhet i boendet - hur kommer man dit?

Adam Cocozza, vd Botrygg.

14.30

Fikapaus

15.00

Till allmän nytta på den lokala bostadsmarknaden – exemplet Skövde

Morgan Arvidsson, tillförordnad vd Skövdebostäder.

15.30

En fungerande bostadsmarknad med ett utbud som möter efterfrågan – hur kan det bli möjligt?

Bo Söderberg, avdelningschef Boverket.

16.00

Frågestund

Dagens föreläsare frågas ut av Jan-Ove Östbrink, bostadspolitisk expert på SKL och åhörare.

16.30

Summering och slutsatser

Jan-Ove Östbrink, SKL.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Jan-Ove Östbrink
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!