Omställning till Nära vård

Personcentrering, proaktivt arbete och prioriteringsplattformen -hur får vi ihop det?

Anmäl dig

Hur kan vi möta innevånarnas behov och ha fokus på det proaktiva arbetet i vård och omsorg samtidigt som vi upprätthåller prioriteringsplattformen? Vilka behov är det egentligen som styr och vilka konfliktytor kan uppstå? Vilka utvecklingsområden finns när behoven sätts i centrum och hur behöver vi inom vård och omsorg arbeta och organisera oss? Vilka positiva effekter får vi när vi fokuserar på behov i omställningen mot en nära vård, en utveckling som redan sker på lokal, regional och nationell nivå.

Välkommen till en dag där vi belyser och diskuterar frågeställningen ur olika perspektiv. Medverkar gör representanter från verksamheter, patienter och brukare samt företrädare med ett nationellt perspektiv.

Program

09.00

Registrering och kaffe

10.00

Välkomna

Emma Spak, samordnare för Nära vård på SKL och ST-läkare i medicin.

Olle Olsson Handläggare inom hälso- och sjukvård och etikområdet, SKL. Personcentrering, proaktivt arbete och horisontella prioriteringar - hur får vi ihop det?

10.20

Hjärtlig vård

Följ med till Vridinge Sveriges normalaste kommun, där förändringens vindar blåser och rör om när det gäller prioriteringar och samarbetet mellan olika aktörer i vården. Ett interaktivt spel av och med Pocketteatern

11.20

Professionspanelen, etik och prioriteringar i vardagen

Vilka behov är det som styr och vilka konfliktytor kan uppstå? Vilka utvecklingsområden finns när behoven sätts i centrum och hur behöver vi inom vård och omsorg arbeta och organisera oss? Medverkar gör Patrik Blomqvist, patientstödjare i Jönköping, Ylva Kristiferson Sandström, ordförande i Distriktsläkarföreningen Stockholm och Inger Torpenberg, sakkunnig i etik och folkhälsa på Sveriges sjuksköterskeförening.

11.40

En kronikers vardagspussel

Lise Lidbäck, Förbundsordförande för Neuroförbundet. Den som lever med kroniska sjukdomar tvingas bli expert på sin egen sjukdom och hälsa. Men vården klarar oftast bara en fråga i taget. Hur upplevs sjukvårdens prioritering i livet?

12.00

Lunch

13.00

Funktionsegoism

Johan Quist, docent, Karlstads universitet inom Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap samt Centrum för tjänsteforskning.

Samverkan försvåras av den funktionella indelningen inom och/eller mellan organisationer. I föreläsningen beskrivs hur funktionsegoism hindrar värdeskapande. Att uppleva mötet med den fragmenterade förvaltningen genom att gå i medborgarnas skor skapar förståelse för organisatoriska mellanrum.

13.40

Från romsk inkludering till användarcentrering

Ivan Kuzhicov, brukarutvecklare, Socialförvaltningen, Helsingborgs stad och ordförande i föreningen Vorta Drom, Kalle Pettersson, utvecklingschef, Socialförvaltningen, Helsingborgs stad.

Efter att Socialförvaltningen i Helsingborgs stad under många år försökt närma sig den romska gruppen utan större framgång ställde förvaltningen helt plötsligt frågan vad romerna själva ville ha hjälp med och fick på så sätt helt nya insikter om användarnas behov. Denna insikt har lett till fruktbara samarbeten mellan socialförvaltningen och den romska gruppen där romerna själva definierar och tillfredsställer sina behov där Socialförvaltningen mer fungerar som facilitator och möjliggörare.

14.00

Självvald inläggning

Åsa Steinsaphir brukarinflytandesamordnare, Norra Stockholms Psykiatri projektledare.

Maria Smitmanis Lyle, Samordnare Självvald inläggning, Centrum för psykiatriforskning. Sedan 2014 har psykiatrin inom Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, erbjudit självvald inläggning. En studie har gjorts bland patienter med psykosdiagnos som provat modellen och de är positiva.

14.40

Fika

15.00

Den etiska plattformen för prioriteringar

Nils-Erik Sahlin, Filosof, professor i medicinsk etik vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet och sakkunnig i SMER, ledamot av EGE.

Finns det en spänning mellan prioriteringsplattformens krav på horisontella prioriteringar och personcentrering?

15.30

Paneldebatt

Utvecklingen av en nära vård pågår på lokal, regional och nationell nivå. Vilka är utmaningarna för det fortsatta omställningsarbetet? Hur kan vi möta invånarnas behov och ha fokus på det proaktiva arbetet i vård och omsorg samtidigt som vi upprätthåller prioriteringsplattformen? En diskussion med aktuella utredare och forskare.

Anna Nergårdh, utredare för ”Samordnad utveckling för god och nära vård”, Socialdepartementet. Göran Stiernstedt, utredare för ”Ordning och reda i vården” Socialdepartementet. Nils-Erik Sahlin, Filosof, professor i medicinsk etik vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet och sakkunnig i SMER, ledamot av EGE.

16.00

Avslut

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Lena Forsman

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!