Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom socialtjänsten

Diagnoserna inom det neuropsykiatriska fältet blir allt fler och verksamma inom socialtjänsten efterfrågar mer kunskap. Den 9 april arrangerar vi därför en heldag med en bred genomgång av det aktuella kunskapsläget kring diagnoser, samsjuklighet och behandlingsalternativ. Vi kommer också att belysa frågor kring samverkan.

Anmäl dig

Anmälan

Deltagande på plats i Stockholm

Använd den gula anmälningsknappen "Anmäl dig" ovan.

Deltagande via webblänk

För deltagande på webbsändningen använd inte den gula anmälningsknappen ovan utan den särskilda länken.

Anmälan att delta via webbsändning

Innehåll

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, ADD och autismspektrumdiagnoser är vanligt förekommande hos människor socialtjänsten möter. Här finns ett behov av mer kunskap och fler verktyg, bland annat bemötande. Det finns också en frustration mellan de olika aktörer som ska stötta personer med funktionsnedsättningar. Hur ser vägen till förbättrad samverkan ut?

Under dagen kommer Steve Berggren, leg.psykolog och biträdande föreståndare och enhetschef på KIND och pratar om de vanligaste diagnoserna, Andrea Johansson Capusan, överläkare, medicine doktor, sektionschef beroende, Psykiatriska kliniken i Linköping talar om ADHD och samsjuklighet. Lars Klintwall, psykolog, PhD och lektor vid Stockholms universitet pratar om barn med autism, Anna Sjölund pratar om autismpedagogik för socialarbetare och Ulrika Långh psykoterapeut, psykolog, doktor i medicin lyfter frågan om samverkan för tidiga insatser. Marjana Tornmalm och Ylva Branting, utredare från Socialstyrelsen lyfter frågan om vägen till en bättre samverkan.

Program

09.00 - 09.30

Kaffe och smörgås

09.30 - 09.35

Välkomna och introduktion

09.35-10.20

Samsjuklighet ADHD-missbruk

Runt 2,5 till 5 procent av den vuxna befolkningen i världen har funktionsnedsättningen ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). En stor del av orsakerna tillskrivs idag ärftliga faktorer. Andrea Johansson Capusan, överläkare, medicine doktor, sektionschef beroende, Psykiatriska kliniken i Linköping talar om ADHD och samsjuklighet med alkoholberoende och hetsätning.

10:20-10:30

Kort paus

10.30 -11.15

De vanligaste neuropsykiatriska diagnoserna idag

Vad är en neuropsykiatrisk diagnos? Vilka är de vanligaste diagnoserna och vad kan man göra för personer med en diagnos?
Steve Berggren, leg. psykolog, medicine doktor och biträdande föreståndare och enhetschef på KIND, ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD och autismspektrumtillstånd (t.ex. Aspergers syndrom och autism).

11.15-11.25

Kort paus

11.25 -12.00

Barn och unga med autism

Lars Klintwall, psykolog, PhD och lektor vid Stockholms universitet berättar om vilka strategier det finns idag för att behandla barn med autism.

12.00 -13.00

Lunch

13.00 -13.20

Samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning

Marjana Tornmalm, utredare Socialstyrelsen berättar om organisatoriska framgångsfaktorer och hinder för samordning. Ylva Branting, utredare Socialstyrelsen berättar om uppstarten av regeringsuppdraget Tidiga Samordnade Insatser (TSI) där ett 40-tal kommuner i Sverige arbetar med att förbättra samverkan runt barn och unga.

13.20-14.00

Klienter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – vilka svårigheter finns i mötet med socialtjänsten?

Många av de klienter socialtjänsten möter har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Idag upplever många att de är "verktygslösa" i bemötandet av dessa klienter. Stöd i hur man genomför samtal är något av det som efterfrågas. Marjana Tornmalm, utredare Socialstyrelsen berättar om vad hon sett när hon arbetat med en förstudie om behoven inom socialtjänsten.

14.00-14.20

Kaffe

14.20-15.00

Samverkan kring klienter med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Ulrika Långh, psykoterapeut, psykolog och doktor i medicin har disputerat på frågan om tidiga insatser för barn med autism. Hur kan vi få samverkan att fungera kring NPF klienterna? Vilka är aktörerna, och vad behöver finnas på plats för att undvika organisatoriska mellanrum?

15.00-15.10

Kort paus

15.10-15.50

Autismpedagogik för socialarbetare

Anna Sjölund, beteendevetare och psykoterapeut med lång erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och vuxna med autism och närliggande funktionsnedsättningar berättar om hur man kan bemöta ungdomar med autism.

Anna fick 2014 Autism och Aspergerförbundets utmärkelse "Årets pusselbit" för sit arbete med att sprida autismspecifik kompetens.

15.50 - 16.00

Avslut och summering

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Karin Falck
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!