Nätverksmöte för jurister inom digitalisering och dataskydd

Nätverket ska ge utrymme för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och dialog om aktuella frågor inom digitaliseringen i kommuner och regioner.

Anmäl dig

Nätverket för digitaliseringsjurister ska identifiera de viktigaste frågorna vi tillsammans behöver driva för att riva rättsliga hinder eller förtydliga de legala förutsättningarna för medlemmarnas digitalisering.

Program

9:30 Uppkoppling mot sändningen

10:00 Introduktion

Uppstart av nätverket med presentationer

10:30 SKR:s projekt riva rättsliga hinder snabbare

Susanne Svanholm berättar om utmaningar inom digitaliseringen och behovet av att se över lagstiftningen och identifiera ifall det finns rättsliga hinder. Information om SKR:s satsningsområde ”Riva rättsliga hinder” och andra aktuella områden.

Susanne Svanholm, digitaliserings- och dataskyddsjurist SKR

11:00 SKR:s dataskyddsarbete

SKR:s Dataskyddsombud berättar om arbetet med dataskyddslagstiftningen, och om hur SKR kan stödja dataskyddsombud och andra som arbetar med dessa frågor. Frågor som SKR fångat upp och eventuellt särskilda frågor från dataskyddsombuden i kommunerna.

Sanja Hebib, dataskyddsombud SKR

11:30 Grupparbete: vilka utmaningar ser vi?

12:00-13:00 Lunch

13:00-13:45 Redovisning av utmaningar

Laget runt - Vad ser vi?

Paus 15 min

14:00 Kommunjuridik i en digitaliserad värld och vid oväntade händelser som pandemi

Staffan Wikell tar upp aktuella frågor från medlemmarna från temadag kommun juridik, finns rättsliga förutsättningar för digitala fullmäktigemöten, juridik vid extra ordinarie händelser såsom pandemi.

Staffan Wikell, förbundsjurist SKR

14:45-15:00 Avslutning och reflektion

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Susanne Svanholm
    Jurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!