När blir digitaliseringen av kommunala tjänster lönsam

Digitaliseringsrådet presenterar en ny rapport där sju kommunala tjänster har granskats i syfte att undersöka när digitala tjänster bli lönsamma. SKR lyfter vikten av att digitalisering och verksamhetsutveckling handlar om förändrade arbetssätt.

Du kan se webbsändningen i efterhand, Digital kompetensutveckling

Ingen chatt sker.

I en snabbföränderlig värld behövs en förmåga att leda och styra digitaliseringen på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Baserat på kommunernas erfarenheter och resultat försöker studien förstå mer
om vinster och förluster. En hög digital nyttjandegrad är grundläggande för att nå god kostnadskontroll.

Medborgare, användare och medarbetare behöver involveras i ett tidigt skede för att hantera verkliga problem och få ut de nyttor som avses.

Medverkande i webbsändningen är:

  • Andres Hintze, Digitaliseringsrådet,
  • Anna Pegelow, SKR,
  • Kommunrepresentant,

Samtalsledare är Anders Nordh, SKR.

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!