MR 2020 – SKR:s regionala konferenser om mänskliga rättigheter i kommuner och regioner, Umeå

Sedan 2014 har SKR genomfört ett stort antal utvecklingsinsatser inom området mänskliga rättigheter. Välkommen att ta del av erfarenheter och lärdomar från det arbetet.

Anmäl dig

Tillsammans med kommuner och regioner har SKR skapat kunskap om rättighetsbaserat arbete, hur mänskliga rättigheter kan integreras i styrning och ledning samt vad det innebär att vara en MR-kommun och region. På senare år har även kopplingen till Agenda 2030 och social hållbarhet blivit allt viktigare.

Under mars–april 2020 anordnar SKR regionala spridningskonferenser på fyra platser i landet: Kalmar, Umeå, Göteborg och Stockholm.

Under dagen kommer ni att få ta del av SKR:s arbete med mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbete som metod, MR i styrning och ledning samt initiativet kring MR-kommuner och regioner. Vi delar med oss av utvecklingsarbete och lärande exempel från kommuner och regioner.

Programpunkter

 • Piteå kommun har under ett antal år bedrivit systematiskt MR-arbete; från kartläggning 2013 över inarbetning i styrning och ledning, i reglementen, till diplomering av företag, kommunövergripande samverkan och många utbildningsinsatser. Arbetet kommer att mynna ut i att Piteå på Nationaldagen 2020 kommer att utropa sig till MR kommun. Man arbetar för att involvera hela kommunen, näringsliv, civilsamhälle, enskilda pitebor och organisationer. På plats är Helena Stenberg KSO, Vera Renberg och Anette Christoffersson, processledare.
 • Luleå kommuns Barn- och utbildningsförvaltning har tillsammans med de nationella minoriteterna på orten, genom ett rättighetsbaserat arbetssätt, processat fram vision och strategier för att stärka språk och kultur i förskola och skola. En viktig del är utvecklingen av den tvåspråkiga förskoleverksamheten Charlottendal vars verksamhetidé är framtagen i samråd.
 • Uppsala kommun medverkar under dagen och berättar om sin kommunövergripande handlingsplan för mänskliga rättigheter 2020-2024. Handlingsplanen har sin utgångspunkt i SKR:s plattform för policy- och verksamhetsutveckling inom mänskligt rättigheter, som Uppsala dessutom har varit delaktig i att testa och revidera. 2020 är ett temaår för mänskliga rättigheter i Uppsala – vad innebär det för kommuninvånarna? Medverkar under dagen gör Gro Hansen, utvecklingsledare på kommunledningskontorets hållbarhetsavdelning, samt Nina Klinge-Nygård, utvecklingsledare på kommunledningskontorets hållbarhetsavdelning.
 • Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt är verksamma både i Sverige och internationellt. De har samarbetat med SKR i arbetet med att identifiera utmärkande egenskaper för svenska MR-kommuner och regioner. Gabriella Fredriksson bidrar med en internationell spaning på den globala rörelsen Human Rights Cities. Vi får även en uppdatering om svenska kommuner och regioners arbete med mänskliga rättigheter utifrån den kartläggning SKR genomfört under våren 2020.
 • Internationellt Centrum för Lokal Demokrati arbetar för att stärka mänskliga rättigheter och lokal demokrati runt om i världen. Ett sätt att göra detta är genom det Kommunala Partnerskapsprogrammet, där svenska kommuner paras ihop med en samarbetspartner någonstans i världen. Mänskliga rättigheter är ett område kring vilket många partnerskap kretsar. ICLD medverkar under dagen och delar med sig av inspirerande samarbeten.
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Björn Kullander
  Handläggare
 • Cecilia Ramqvist
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!