Missbruk och beroende hos barn, unga och unga vuxna. Vad beror det på? Vad kan vi göra?

Heldagskonferens om de senaste rönen kring samsjuklighet, behandling och samverkan.

Anmäl dig

Missbruk och beroende är omgärdat av mycket skuld och skam, något som kan stå i vägen för att människor ska få den hjälp de behöver. Samtidigt växer kunskapen om samsjuklighet och biologiska faktorer som påverkar vilka som hamnar i skadligt bruk. Vi ser också att vi måste utveckla samverkan mellan huvudmän för att de som har behov av stöd ska kunna få det.

Program

09.00–9.30

Kaffe och smörgås

09.30–9.35

Välkomna!

Zophia Mellgren, handläggare SKL och Mikael Malm, samordnare introducerar dagen.

09.35–09:45

SKL:s handlingsplan mot missbruk och beroende

Ett förändrat synsätt på missbruk, tidig upptäckt, tidiga insatser stöd och behandling och tydlighet vad gäller ansvar och samverkan. Handlingsplanen riktar sig till verksamma som arbetar med barn och unga i åldern 13-29. Zophia Mellgren och Mikael Malm introducerar de viktigaste delarna i handlingsplanen.

09:45-10:00

Vård och insatsprogram för Missbruk och beroende

Nationella vård- och insatsprogram syftar till att tillgängliggöra befintlig kunskap på ett användarvänligt sätt i, eller inför, professionens möte med patienten/brukaren. En samlad plats där olika verksamheter och professioner kan ta del av varandras kunskapsunderlag kan också bidra till bättre helhetssyn kring patienter/brukare och realistiska förväntningar verksamheter emellan. Anna Thurang, processledare, berättar om arbetet med VIP:en för missbruk och beroende. Anna arbetar till vardags som samordningsansvarig för patientsäkerhet och tvångsvård vid SLSO Psykiatri och är forskare inom beroendevård/vårdvetenskap vid CPF/KI.

10.00–10.30

Alkohol och narkotika i Sverige idag

Hur ser förekomsten av alkohol och narkotika ut i Sverige idag? Vad ser vi för trender? Mats Ramstedt, forskningsansvarig CAN.

10.30–10.50

Paus

10.50–11.45

Karaktärsfel eller genvariation? Hur ser vi på missbruk och beroende?

Hur kan vi integrera de senaste rönen inom hjärnforskningen med psykiatrin och missbruksvården? Markus Heilig, professor på Linköpings Universitet vill bidra till att folk ser med nya ögon på människor med beroendeproblematik, och skapa en förståelse för att det inte handlar om ett karaktärsfel utan om hur ett antal genvarianter anhopats till att göra någon sårbar.

11.45–12.30

Lunch

12.30-13:00

Varför ska socialtjänsten arbeta familjeorienterat med barn och föräldrar i familjer med missbruksproblematik?

Missbruk är inte ett individuellt problem utan i högsta grad ett relationellt problem som påverkar hela familjen, inte minst barnen. Under seminariet kommer Marie Nyman, utredare på Socialstyrelsen, berätta om varför det är viktigt att socialtjänsten arbetar utifrån ett familjeorienterat arbetssätt samt om de utvecklingsarbeten som pågår kring barn och föräldrar i familjer med missbruksproblematik.

13.00–13.55

Ungdomar, beroende och samsjuklighet

Charlotte Skoglund, Medical Director, SMART psykiatri forskar på institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska institutet och hennes avhandling handlar om samsjuklighet eller behandling vid neuropsykiatrisk problematik och samtidigt skadligt substansbruk och beroendesjukdom.

13.55–14.00

Kort paus

14.00–14.30

Västernorrlands implementering av handlingsplanen

Camilla Carpholt, doktorand, berättar om hur man implementerar SKL:s handlingsplan i Västernorrland.

14:30-14:50

Kaffe

14.50–15.40

Spelberoende

Anders Håkansson, professor, överläkare Lunds universitet berättar om hasardspelsyndrom, ofta kallat spelberoende. Det har tidigare benämnts spelmani och tillhört impulskontrollstörningarna men sedan 2013 är det klassificerat som ett beroendesyndrom. Spelberoende kan få förödande konsekvenser för drabbade och anhöriga, både ekonomiskt och socialt. Socialtjänsten har här ett ansvar att uppmärksamma problemen, och erbjuda hjälp. Anders Håkansson berättar om vad det idag finns för behandlingsmetoder och vilken effekt de har.

15.40-16:00

Avslut och summering

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Karin Falck
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!