Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor

Vid denna introducerande kurs kommer du att få ta del av en introduktion till komplexa frågor, SKR:s modell för att hantera dem och de erfarenheter som kommuner har av arbetet med medborgardialog i
komplexa frågor. En skrift om SKR:s utvecklingsarbete presenteras också.

Anmäl dig

Sveriges kommuner och Regioner har tillsammans med erfarna praktiker och forskare utvecklat en modell för att arbeta med medborgardialoger i komplexa frågor. Under 2015-2018 har tio kommuner provat och vidareutvecklat arbetet tillsammans med SKL, forskare och erfarna praktiker. Kommunerna i nätverket har prövat modellen på frågor som rör; trygghet, integration, områdesutveckling, omorganisation av skolan och stora infrastrukturprojekt.

Under 2019 och 2020 kommer SKR också att inleda ett nytt utvecklingsarbete för kommuner och regioner som vill pröva och utveckla arbetet med medborgardialog i komplexa frågor. Denna kurs är en bra introduktion om ni är nyfikna på arbetet.

Program 10:00-16:00

  • Introduktion till medborgardialog i komplexa frågor
  • Bakgrund till SKR:s arbete med medborgardialog i komplexa frågor
  • Varför medborgardialog i komplexa frågor?

Lunch

  • Medborgardialog i komplexa frågor – SKRs modell
  • Introduktion till modell för medborgardialog i komplexa frågor
  • Exempel på medborgardialog i komplexa frågor från två kommuner

Avslutande reflektioner

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Nils Munthe
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!