Mänskliga rättigheter i kommuner och regioner

SKL har inom en överenskommelse med regeringen genomfört ett stort antal utvecklingsinsatser inom området mänskliga rättigheter. Under dagen tar vi upp aktuella erfarenheter samt sätter in utvecklingsarbetet i ett större sammanhang.

Anmäl dig

Tillsammans med kommuner och regioner har SKL skapat kunskap och erfarenhet om rättighetsbaserat arbete, hur man kan integrera mänskliga rättigheter i styrning och ledning samt vad det innebär att vara en MR-kommun och region. På senare år har även kopplingen till Agenda 2030 och social hållbarhet blivit allt viktigare.

Programinnehåll

Moderator är Anna Lindström.

09.15-10.00 Kaffe

10.00-10.20 Inledning och välkomnakommuner och regioner är platser där mänskliga rättigheter förverkligas
Anders Knape, ordförande SKL

10.20-10.40 Regeringens arbete för att säkerställa mänskliga rättigheter
Karin Strandås, statssekreterare i Arbetsmarknadsdepartementet

10.45-11.30
Mänskliga rättigheter och Agenda 2030 – delar av samma helhet
Morten Kjaerum, direktör Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitar rätt, RWI (genomförs på engelska)

11.30-12.00 En region för varje människa
Exemplet Västra Götaland

12.00-12.15 På väg mot ett rättighetsbaserat arbete
Anna Lindström, SKL

12.15-13.00 Lunch

13.00-14.20 Svenska MR-kommuner och regioner
Erfarenheter från bland annat Lund, Uppsala och Piteå

14.20-14.50 Kaffe

14.50-15.20 Erfarenheter från fem års utvecklingsarbete
Vilka framgångsfaktorer lyfts fram från de olika utvecklingsprogram som genomförts sedan 2014?
Anna Lindström, SKL

15.20-15.50 Hur kan kommuner och regioner stärka sitt arbete för mänskliga rättigheter?
Samtal om vilket stöd som behöver utvecklas

15.50-16.00 Slutsatser

Frågor om anmälan

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot