Leva livet bäst möjligt i Skellefteå

Hur agerar vi för att arbeta förebyggande med att skapa ökad meningsfullhet och livskvalitet? Ta del av exempel från Skellefteå kommun och Region Västerbottens gemensamma arbete för äldres hälsa. Här utvecklas förbättrade arbetssätt utifrån individens perspektiv.

Program

Webbsändningen: Leva livet bäst möjligt i Skellefteå

För att leva livet behöver vi känna meningsfullhet, exempelvis genom god hälsa och bra relationer. Under denna webbsändning tittar vi på hur vi agerar i förbyggande syfte och hur vi med teknikens möjligheter skapar nya och bättre tjänster som ökar människors självständighet.

Vi reflekterar också kring exempel som gör skillnad för Skellefteåborna samt hur vi tillsammans med Region Västerbotten samskapar utifrån individens perspektiv för en nära vård och omsorg och en gemensam målbild för förbättrade arbetssätt i vardagen.

Medverkande

  • Ejja Häman Aktell, Vård och omsorgschef, Skellefteå kommun
  • Maria Pahlberg, Verksamhetsutvecklare Vård och Omsorg, Skellefteå kommun
  • Jesper Ekberg, Samordnare Strategi för hälsa, SKR
  • Anna Thomsson, Handläggare, SKR

Webbsända studiebesök inom strategi för hälsa

SKR gör under 2020 ett antal webbsända studiebesök på olika platser landet runt. Det första är i Skellefteå. Genom dessa vill vi förmedla inspiration och lärande exempel från kommuner och regioner som gör skillnad genom att arbeta tillsammans med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Under ca 60 minuter får du möjlighet att göra ett studiebesök via länk där du träffar involverade personer. Under mötet finns möjlighet att ställa frågor och interagera genom vår chatt.

Under de webbsända besöken utforskas tre påståenden som tillsammans kan belysa framgångsrik samverkan som präglas av stolthet:

  • Vi vet vad vi vill!
  • Vi gör tillsammans!
  • Vi ser resultat!

Webbsändningarna ingår i SKR:s arbete med Strategi för hälsa.

Strategi för hälsa

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Jesper Ekberg
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!