Konferens om samverkan mellan kommun och polis – fokus på medborgarlöften

Trygghetsdagen kommer att fokusera på samverkan mellan kommun och polis samt medborgarlöften

Anmäl dig

Vi kommer att belysa dessa frågor

  • Hur hänger samverkansöverenskommelsen och medborgarlöftena ihop?
  • Varför ska kommunen arbeta med medborgarlöften?
  • Vad innebär det här för kommunen?
  • Hur påverkar det samverkan mellan polis och kommun?
  • Ska kommunen också avge medborgarlöften?

Varmt välkomna till en trygghetsdag om samverkan mellan kommun och polis – fokus på medborgarlöften.

Konferensen anordnas i samarbete med Brottsförebyggande rådet och Polismyndigheten.

Program

09.00

Kaffe och registrering

10.00

Inledning

Rikspolischef Anders Thornberg.

10.20

Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete

Hur ser strukturen ut och hur fungerar den idag? Hur hänger samverkansmodellen ihop med medborgarlöftena och andra samverkansmodeller så som EST och Fasteorin etc.
Greta Berg, SKL, Charlotta Gustafsson, Brottsförebyggande rådet, Håkan Jarborg Eriksson, Polismyndigheten.

11.00

Kort paus

11.10

Utvärdering av medborgarlöften

Brå har följt arbetet med medborgarlöften i fyra utvalda områden, och utvärderat hur det har fungerat.
Anna Hansson, enhetschef, Brottsförebyggande rådet.

11.40

Medborgardialog och delaktighet

En viktig del i arbetet med medborgarlöften är medborgardialogen. Vad är en medborgardialog, hur kan den se ut och vilket stöd finns det att få?
Nils Munthe, SKL.

12.10

Lunch

13.00

Så samverkar vi i Lokalpolisområde Lindesberg i Region Bergslagen

Stefan Toll, Kommunpolis med ansvar för brottsförebyggande och trygghetsskapande polisarbete i samverkan med lokalsamhället genom medborgarlöften och samverkansavtal.

13.40

Kort paus

13.50

Samverkan i Stockholm – exemplet Klara/City

Erik Slottner, Trygghetsborgarråd, Stockholm.

14.30

Fika

15.15

Trygghetsmätning på kommunal nivå – Brås nationella trygghetsundersökning redovisad på lokal nivå (NTU lokal)

Sofie Lifvin och Maria Molin, Enheten för statistiska undersökningar (ESU), Brottsförebyggande rådet.

15.50

Avslutning

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Greta Berg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!