Konferens om lokalt arbete mot narkotika

Välkommen till en dag med syfte att informera, inspirera och ta del av lokala exempel på hur man kan utveckla arbetet mot narkotikarelaterad brottslighet.

Anmäl dig

Konferensen anordnas i samarbete med Brottsförebyggande rådet.

Program

09:30

Registrering och fika

10:00

Inledning

10:10

Den svenska narkotikasituationen 2019

Jennie Hagelin, Utredare, Folkhälsomyndigheten.

10:30

Regeringsuppdrag om att föreslå åtgärder för att förebygga narkotikaanvändning och minska skador

Åsa Domeij, Utredare, Folkhälsomyndigheten.

11:00

Paus

11:10

ANDTcoach

ANDTcoachmetoden är ett utbildnings- och nätverkskoncept för alkohol, narkotika, doping och tobaksprevention.
Ammi Karlsson Pye, Samordnare ANDT prevention, Västerås stad och Per-Erik Lundberg, Poliskommissarie, Polismyndigheten.

12:50

Lunch

13:00

Trygg i Åre - en samverkanssatsning som vägrar ge upp

En historia om misstro och relationer. Att hitta omtanke och engagemang där man minst anar det och det lika tröttsamma som inspirerande arbetet att bygga en stark, enad front mot narkotika. Trygg i Åre är en samverkan mellan näringsliv, hälsocentral, polis och kommun som har arbetat för ett tryggare Åre sedan 2013.
Malin Bergqvist, Folkhälsosamordnare, Åre kommun

13:40

Paus

13:50

Brås uppdrag om att studera narkotikamarknader

Katharina Tollin, Utredare, Anna Jonsson, Utredare och Li Hammar, Utredare, Brottsförebyggande rådet.

14:10

SKR Handlingsplan mot missbruk och beroende

Tidig upptäckt, tidiga insatser stöd och behandling för personer i åldern 13-29 år.
Zophia Mellgren och Mikael Malm, Samordnare missbruk och beroende, Sveriges Kommuner och Regioner

14:30

Fika

15:00

Polisens narkotikabekämpning

Nationell helhet, det polisiära uppdraget, samverkan och kompetens.
Mikael Kinnå, Poliskommissarie, Polismyndigheten.

15:40

Avslut

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Greta Berg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!