Jämlikhet i hälsa- med Agenda 2030 som hävstång

Välkommen till ett seminarium som fokuserar på hur minskade hälsoskillnader kan stärkas i ett Agenda 2030-perspektiv. Hur kan Agenda 2030 fungera som hävstång för det nationella, regionala och lokala arbetet med jämlik hälsa?

Anmäl dig

Medverkande

  • Bettina Menne, Coordinator, Health and Sustainable Development (SDG), WHO Regional Office for Europe
  • Johan Carlson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten
  • Helén Lundkvist Nymansson, sektionschef Sveriges Kommuner och Landsting
  • Anna Balkfors, hållbarhetsstrateg, Malmö stad
  • Lisa Harrysson, folkhälsostrateg, Länsstyrelsen Västerbotten län
  • Jesper Ekberg, Samordnare Strategi för hälsa och folkhälsochef i Region Jönköping län

Program

09.30 - 10.00

Registrering och fika

10.00 - 10.10

Jämlikhet i hälsa – medel och mål för Agenda 2030. Jakob Larsson, Folkhälsomyndigheten och Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

10.10 - 10.45

Health and Sustainable Development. Lessons learnt (engelska). Bettina Menne, Coordinator, Health and Sustainable Development (SDG), WHO Regional Office for Europe.

10.45 - 10.55

Paus

10.55 - 11.15

Agenda 2030 i myndigheter, kommuner och regioner, Karin Melldahl, utredare och Hanna André, utredare Statskontoret.

11.15 - 11.45

Vad visar utvärderingen av Malmökommissionen och hur kan resultaten integreras i arbetet med Agenda 2030? Anna Balkfors, hållbarhetsstrateg, Malmö stad och kommissionär i jämlikhetskommissionen.

11.45 - 12.15

Jämlikhet i hälsa! Med Agenda 2030 som hävstång. Interaktiv dialog med föreläsare och publiken.

12.15 - 13.15

Lunch

13.15 - 14.15

Agenda 2030! En agenda för jämlikhet i hälsa? Johan Carlson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten, Helén Lundkvist Nymansson, sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting, Anna Balkfors, hållbarhetsstrateg, Malmö stad och Patrik Schröder, ordförande i Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

14.15 - 14.45

Paus med fika

14.45 - 15.30

Jämlikhet i hälsa på lokal och regional nivå. Med Agenda 2030 som hävstång. Lisa Harrysson, folkhälsostrateg, Länsstyrelsen Västerbotten, Jesper Ekberg, samordnare Strategi för hälsa och folkhälsochef i Region Jönköpings län, m fl.

15.30 - 15.45

Summering och avslutning. Jakob Larsson, Folkhälsomyndigheten och Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Mer information på Mötesplatsens hemsida

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Jonas Frykman
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!