Jämlikhet i hälsa- med Agenda 2030 som hävstång

Välkommen till ett seminarium som fokuserar på hur minskade hälsoskillnader kan stärkas i ett Agenda 2030-perspektiv. Hur kan Agenda 2030 fungera som hävstång för det nationella, regionala och lokala arbetet med jämlik hälsa?

Anmäl dig
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Medverkande

  • Bettina Menne, Coordinator, Health and Sustainable Development (SDG), WHO Regional Office for Europe
  • Johan Carlson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten
  • Helén Lundkvist Nymansson, sektionschef Sveriges Kommuner och Landsting
  • Anna Balkfors, hållbarhetsstrateg, Malmö stad
  • Lisa Harrysson, folkhälsostrateg, Länsstyrelsen Västerbotten län
  • Jesper Ekberg, Samordnare Strategi för hälsa och folkhälsochef i Region Jönköping län

Program

09.30 - 10.00

Registrering och fika

10.00 - 10.10

Jämlikhet i hälsa – medel och mål för Agenda 2030. Jakob Larsson, Folkhälsomyndigheten och Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

10.10 - 10.45

Health and Sustainable Development. Lessons learnt (engelska). Bettina Menne, Coordinator, Health and Sustainable Development (SDG), WHO Regional Office for Europe.

10.45 - 10.55

Paus

10.55 - 11.15

Agenda 2030 i myndigheter, kommuner och regioner, Karin Melldahl, utredare och Hanna André, utredare Statskontoret.

11.15 - 11.45

Vad visar utvärderingen av Malmökommissionen och hur kan resultaten integreras i arbetet med Agenda 2030? Anna Balkfors, hållbarhetsstrateg, Malmö stad och kommissionär i jämlikhetskommissionen.

11.45 - 12.15

Jämlikhet i hälsa! Med Agenda 2030 som hävstång. Interaktiv dialog med föreläsare och publiken.

12.15 - 13.15

Lunch

13.15 - 14.15

Agenda 2030! En agenda för jämlikhet i hälsa? Johan Carlson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten, Helén Lundkvist Nymansson, sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting, Anna Balkfors, hållbarhetsstrateg, Malmö stad och Patrik Schröder, ordförande i Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

14.15 - 14.45

Paus med fika

14.45 - 15.30

Jämlikhet i hälsa på lokal och regional nivå. Med Agenda 2030 som hävstång. Lisa Harrysson, folkhälsostrateg, Länsstyrelsen Västerbotten, Jesper Ekberg, samordnare Strategi för hälsa och folkhälsochef i Region Jönköpings län, m fl.

15.30 - 15.45

Summering och avslutning. Jakob Larsson, Folkhälsomyndigheten och Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Mer information på Mötesplatsens hemsida

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Jonas Frykman
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!