Inställt: Webbseminarium - Skyddsombudsrätt och byggherreansvar

Seminariet ska ge kunskap om reglerna kring skyddsombudens roll samt hur chefer och skyddsombud kan samverka i arbetsmiljöarbetet. Seminariet tar också upp byggherreansvaret samt arbetsgivarens ansvar när det pågår ett byggnadsarbete på arbetsplatsen.

Detta webbseminarium är inställt och nytt tillfälle kommer senare i höst. I dagsläget kan vi inte informera om när. Vi återkommer så fort vi har mer information.

Innehåll

Den första delen av seminariet ska ge kunskap om reglerna kring skyddsombudens roll samt hur chefer och skyddsombud kan samverka i arbetsmiljöarbetet. Exempel på frågor som behandlas är arbetsgivarens samverkan med skyddsombud, val av skyddsombud, hänvändelserätt samt arbetsplatsens indelning i skyddsområden.

Den andra delen av seminariet syftar till att ge kunskap om byggherreansvaret samt arbetsgivarens ansvar när det pågår ett byggnadsarbete på arbetsplatsen. Under seminariet klargörs de olika begreppen och funktionerna med tyngdpunkt på när byggherreansvaret uppstår.

Medverkande

  • Anders Westlund, utredare, Sveriges Kommuner och Regioner
  • Gunnar Sundqvist, utredare, Sveriges Kommuner och Regioner
  • Lina Cronebäck, arbetsrättsjurist, Sveriges Kommuner och Regioner
  • Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljöstrateg, Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation.

Information

Länken går även att köpa i efterhand då den är aktiv och går att se fram till den 1 september 2020.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!