Inställt: Webbsändning – Utökad uppföljning av den specialiserade vården

Webbsändningen är inställd och ersätts av ett digitalt möte för regionernas projektledare.

Webbsändningen är den sista inför 1 april, då den nya modellen för uppföljning av den specialiserade vården ska vara klar och införd i regionerna. Under sändningen finns möjlighet att ställa frågor.

Innehåll

Den utökade uppföljningen ingår i SKR:s överenskommelser med staten om en utökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården för 2019 och 2020. Syftet med den utökade uppföljningen i den specialiserade vården är att ge en bättre bild av hur vårdgarantin uppfylls och att ge regionerna och verksamheterna en bredare bild av hur tillgängligheten faktiskt ser ut.

Ytterst ska den bredare uppföljningen leda till en ökad tillgänglighet för patienterna. Motsvarande arbete har tidigare gjorts för primärvården och resultaten redovisas på vantetider.se. Den 1 april ska den nya uppföljningsmodellen vara klar, och de första resultaten ska sedan levereras i slutet av maj.

I webbsändningen ger vi en lägesrapport över det pågående arbetet. Det finns möjlighet att ställa frågor via chat under sändningens gång. Frågor och svar finns också sammanställda och finnas på webbsidorna om projektet.

Utökad uppföljning av specialiserad vård

Webbsändning med möjlighet att ställa frågor via chat

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Annika Brodin-Blomberg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!