Inställt: Webbsänd inspirationsdag – Vårdsamordnare för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen

Konferensen/webbsändningen är inställd, vi arbetar för att hitta nytt datum hösten 2020.

Sveriges Kommuner och Regioner bjuder in till en webbsänd inspirationsdag om evidensbaserade metoder för vård vid psykisk ohälsa i primärvården. Forskare och representanter från Västra Götalandsregionen berättar om implementeringen av vårdsamordnare och forskningsresultat.

OBS! Denna inspirationsdag kommer att genomföras som ett kostnadsfritt webbinarium, vi återkommer med exakta tider.

Innehåll

Vårdsamordnare för psykisk hälsa är en relativt ny roll i Sverige och en viktig del i ett personcentrerat och teambaserat arbetssätt för vård vid depression och ångestsyndrom. Vårdsamordnaren är också navet i arbetsmodellen Samarbetsvård psykisk hälsa (collaborative care) som kännetecknas av tydliga vårdförlopp, uppföljning av behandlingsresultat och strukturerat samarbete mellan primärvård och psykiatri.

Medverkande

Vi får lyssna till Cecilia Björkelund, professor i allmänmedicin, Christina Möller, regionutvecklare i Västra Götalandsregionen, Irene Svenningsson, medicine doktor, distriktssköterska och medarbetare som på ett pedagogiskt sätt beskriver hur Västra Götalandsregionen i samarbete med Institutionen för Allmänmedicin vid Göteborgs universitet implementerat vårdsamordnare under åren 2016-2019. Resultatet av de forskningsstudier man genomfört kommer också att redovisas.

Denna inspirationsdag är en del i arbetet med att bygga framtidens Nära Vård.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Martin Rödholm
    Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!