Inställt: Webbsänd inspirationsdag – Samarbetsvård psykisk hälsa i Region Dalarna

Konferensen/sändningen är inställd, vi arbetar för att hitta nytt datum hösten 2020.

Sveriges Kommuner och Regioner bjuder in till en webbsänd inspirationsdag om evidensbaserade metoder för vård vid psykisk ohälsa i primärvården. Representanter från Region Dalarna berättar om implementeringen av metoden Samarbetsvård Psykisk hälsa.

OBS! Denna inspirationsdag kommer att genomföras som ett kostnadsfritt webbinarium, vi återkommer med exakta tider.

Innehåll

Samarbetsvård psykisk hälsa (collaborative care) är en arbetsmetod för vård vid depression och ångestsyndrom som kännetecknas av:

 • personcentrerad vård med individuella vårdplaner
 • införande av den nya rollen vårdsamordnare psykisk hälsa (care manager)
 • teambaserat arbetssätt
 • tydliga vårdförlopp
 • uppföljning av behandlingsresultat (läkemedel respektive psykologisk behandling)
 • strukturerat samarbete mellan primärvård och psykiatri (ny form av konsultationspsykiatri)

Vi får lyssna till företrädare för primärvården i Region Dalarna som på ett pedagogiskt sätt beskriver hur metoden implementerats under 2018-2019 och resultatet av den första utvärderingen efter 600 behandlade patienter.

Medverkande

 • Henric Jansson, projektledare och konsultpsykiater, Tiskens vårdcentral
 • Eva Nordin, distriktsläkare och vårdcentralschef, Mora Vårdcentral
 • Jeremy Widén, psykolog
 • En av vårdsamordnarna för psykisk hälsa

Denna inspirationsdag är en del i arbetet med att bygga framtidens Nära Vård.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

 • Martin Rödholm
  Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!