Inställt: Upphandling av revisionstjänster, webbseminarium

SKR kommer att fokuserar på upphandling av sakkunniga till de förtroendevalda revisorerna och till lekmannarevisorerna i de kommunala aktiebolagen.
Vi belyser också upphandling av auktoriserade revisorer till kommunala aktiebolag, som de förtroendevalda revisorerna ibland också har uppdraget att upphandla.

Programinnehåll

Seminariet varvar korta genomgångar med möjlighet att ställa frågor via chatt.

 • Processen att upphandla revisionstjänster – organisation och planering
 • Vilka revisionstjänster ska upphandlas – hur beskriva dessa
 • Krav på sakkunniga – hur beskriva
 • Utvärdering av kvalitet och ekonomi
 • Formella krav på upphandlingen (kort)

När du anmält dig får du en länk att använda för att koppla upp dig till seminariet digitalt.

Seminarieledare är Anna Eklöf och Lotta Ricklander, SKR

Stödmaterial

På vår webbplats finns ett informations- och stödmaterial om upphandling av revisionstjänster – PM och basdokument som kan laddas ner och användas i den egna upphandlingen. Ta gärna del av materialet innan du kommer till seminariet.

Upphandling revisionstjänster

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Anna Eklöf
  Handläggare
 • Lotta Ricklander
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!