Inspirationsdag Öppen förskola för språk och integration – smarta lösningar under föräldraledigheten

Den 6 mars  2020 bjöd SKR in till en inspirationsdag för spridning av smarta, nyttiga idéer och lösningar till er lokala verksamhet.

Innehåll

Öppna förskolor över hela landet används idag som en väg in i samhället för utrikes födda föräldrar. Här erbjuds språkstöd och andra aktiviteter som blir en brygga till gemenskap, bättre hälsa och arbete. Det är även ett första steg till den ordinarie förskolan för fler barn med utländsk bakgrund.

Se konferensen i efterhand

Läs vidare

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!