Innan krisen knackar på

Allvarliga händelser, medborgare som känner sig felbehandlade, misstag och felaktigt hanterade ärenden, exemplen är många där situationen inom socialtjänsten kan växa till krisnivåer. Vad kan göras innan, under och efter en kris? Med hjälp av forskare, representanter från IVO, experter och socialchefer med egen erfarenhet delar vi aktuell kunskap på området.

Anmäl dig

Program

09.30-10.00

Kaffe och frukostbuffé

10.00-10.05

Välkomna

Karin Falck, moderator Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inleder dagen.

10.05-10.20

När krisen knackar på

Åsa Furén-Thulin, sektionschef på avdelningen för vård och omsorg, SKR om vad som leder fram till en kris och några reflektioner kring kriser hon har kommit i kontakt med i sin roll som sektionschef på SKR. Åsa betonar att det är viktigt att synliggöra det som inte fungerar och inte sopa problemen under mattan.

10.20-11.00

Lex Sarah – ett sätt att synliggöra missförhållanden

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) redovisade den 22 februari 2020 sitt regeringsuppdrag som rör analys av tillsynens resultat för den sociala barn- och ungdomsvården. Annelie Andersson, inspektör på IVO kommer att presentera uppdraget samt huvudsakliga iakttagelser, där lex Sarah utgör en del. Här finns förbättringspotential och vi kommer under passet att diskutera på vilket sätt den sociala barn- och ungdomsvården kan ta till sig resultaten.

11.00-11.10

Paus

11.10-11.55

Lex Sarah – att förekomma krisen

Hur kan vi använda lex Sarah som ett verktyg i verksamheten? Inspektörer från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) avdelning sydöst berättar om sitt pågående arbete med att lyfta fram lex Sarah i förbättringsarbetet. Andreas Fältskog och Susanna Schenberg, båda inspektörer informerar om hur IVO arbetar med anmälningar och hur ansvariga kan använda lex Sarah som ett verktyg för att identifiera och uppmärksamma brister i verksamheten.

11.55-12.45

Lunch

12.45-13.40

När krisen inträffar – panelsamtal om svåra, konkreta händelser

Verksamhetsnära reflektioner om arbetet innan, under och efter en kris med två ledare inom socialtjänsten. Magnus Lublin, socialchef i Upplands Väsby, berättar om när en personal på LSS-boende knivhöggs till döds i Botkyrka. Magnus som då var chef för LSS-verksamheten i Botkyrka reflekterar över vad som fungerade och vad som hade kunnat hanteras bättre. Ola Nordqvist, utvecklingsledare i Trosa Kommun, tidigare socialchef Katrineholm, reflekterar kring hot och våld mot personal och andra extraordinära händelser som satt press på ledarskapet.

13.40-13.50

Paus

13.50-14.30

Kommunicera före, under och efter krisen

Nils Blume, kommunikationsstrateg SKR och Helene Lindstrand, presschef SKR, talar om vikten av en planerad och förankrad kommunikation och hur man hanterar de olika intressenterna i samband med svåra händelser. Hur får alla rätt information i tid och hur kan man tänka smart med små resurser före, under och efter en kris?

14.30-14.50

Kaffepaus

14.50 - 15.00

Att vara personligen uthängd

När krisen knackar på finns det ett stort behov av en ledning som visar handlingskraft och trygghet. Samtidigt sätts denna ledning under stort tryck. Analys, information, kommunikation och många intressenter som ska behandlas respektfullt. Om situationen eskalerar krävs ibland dygnet-runt-uppdateringar, något som också behövs för att motverka de tråkiga bieffekter ryktesspridning kan ge. Utsattheten som ledare inom socialtjänsten när krisen knackar på är ofta stor. Åsa Furén-Thulin, sektionschef, avdelningen för vård och omsorg, SKR.

15.00-15.45

Mindre personfixering gör mötet med media bättre

Maria Wramsten-Wilmar leg psykolog och universitetsadjunkt vid Göteborgs universitet har skrivit en avhandling om hur chefer i offentlig sektor hudflängs och lämnas ensamma när krisen knackar på. Stödet blir ofta obefintligt. Här ger hon sina bästa råd där hon bl.a. förespråkar att släppa personfixeringen i mötet med media. Dela på uppdraget är hennes råd.

15.45-16.00

Avslutande reflektion

Med fokus på efterarbete – efter krisen.
Åsa Furén-Thulin, sektionschef, avdelningen för vård och omsorg, SKR.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Karin Falck
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!