Hur upptäcka och arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck?

Enligt en kartläggning i Sveriges tre största städer lever nästan en av tio unga i en kontext med hedersrelaterat våld och förtryck. Nästan dubbelt så många begränsas av oskuldsnormer, som handlar om kontroll av flickors och kvinnors sexualitet.

Anmäl dig

Hedersrelaterat våld och förtryck bygger på patriarkala och heteronormativa föreställningar. Skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården har ett stort ansvar att upptäcka det hedersrelaterade våldet och förtrycket, och att hjälpa och skydda de utsatta.

Det hedersrelaterade våldets kollektiva karaktär gör det komplicerat att upptäcka och arbeta med. Gränserna mellan offer och förövare kan vara otydliga, de som medverkar till förtrycket kan själva vara utsatta, och den som öppet utmanar eller trotsar den rådande normen anses dra skam över hela familjen och riskerar att straffas. Gärningspersonerna är familjemedlemmar, släktingar eller andra medlemmar av gemenskapen. Hedersrelaterat våld och förtryck inbegriper också barn- och tvångsäktenskap samt könsstympning.

Program

09.30-10.00

Kaffe och smörgås

10.00-10.05

Välkomna

Frida Olgun, särskilt sakkunnig i kvinnofridsfrågor på SKL, och Carina Gyllner
Bergmark, handläggare kvinnofridssatsningen SKL, hälsar välkomna.

10.05-10.15

Inledning

Statssekreterare Karin Strandås inleder dagen.

10.15-11.00

Jämställdhetsmyndigheten

Om myndighetens uppdrag och arbete på området - Lisa Lindström, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten.

11.00-11.30

Paus

11.30-12.15

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck, att upptäcka, att göra riskbedömningar och om
pojkars utsatthet – Bayan Nasih, sakkunnig, Nationell kompetensteamet mot
hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland.

12.15-12.45

Resurscentrasatsningen

2017 fick Länsstyrelserna i uppdrag av regeringen att stödja utvecklingen av regionala kommun- och myndighetsgemensamma resurscentra på några platser i landet för personer som utsatts för våld av närstående med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland samordnar arbetet – Pantea Tavakoli, nationell projektledare och sakkunnig rådgivare i Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland

12.45-13.30

Lunch

13.30-14.00

HBTQ och heder

Linda Hansson, utvecklingsledare mot hedersrelaterat våld och förtryck, och samordnare för resursteamen, Dialoga – Kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld, Göteborgs stad.

14.00-14:30

Personer med intellektuell funktionsnedsättning som lever i hederskontext

Föreningen Tjejers rätt i samhället, TRIS

14.30-15.00

Kaffepaus

15.00-15.40

Resursteam Heder, Angered/Göteborg

Jenny Helin, samordnare Våld i nära relation, Angered/Göteborg, och Nina Darvish,
resursperson i Resursteam Heder, Angered/Göteborg.

15.40-15.45

Paus

15.45-16.30

Bortförda barn och unga

Hur kan svenska myndigheter i utlandet och i Sverige agera och samverka i ärenden där barn och unga har förts utomlands? Sektionen för familjekonfliktfrågor, Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden, Utrikesdepartementet.

16.30-16.45

Sammanfattning av dagen och avslut

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Karin Falck
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!