Hur ser medarbetarna på digitalisering i välfärden?

Välkommen till ett seminarium där vi presenterar resultaten från en ny SKR-studie om hur studenter och välfärdens medarbetare ser på digitalisering på arbetsplatsen.

Anmäl dig

Innehåll

Den demografiska utvecklingen utmanar svensk välfärd. Med en större andel barn och äldre i befolkningen behöver välfärd tillhandahållas på helt nya och smartare sätt. Det finns stor potential att möta välfärdens utmaningar genom digitalisering – att förändra strukturer, beteenden och arbetssätt med stöd av digital teknik.

Så vad tycker studenter och medarbetare i välfärden om ett alltmer digitaliserat arbetsliv? Vilka är deras erfarenheter av digitala verktyg och arbetssätt på jobbet? Och hur ser deras förhoppningar och farhågor ut när det gäller digitalisering – för patienter, elever och brukare men också för deras eget arbete?

Välkommen till ett seminarium där vi presenterar resultaten från SKR:s nya studie Digitalisering i välfärden om hur studenter och välfärdens medarbetare ser på digitalisering på arbetsplatsen. Vid seminariet får ni också lyssna på hur Alingsås, Hammarö och Bjuv arbetat med digitalisering på sina arbetsplatser.

Medverkande

  • Anneli Schwartz, förvaltningschef utbildningsförvaltningen Alingsås kommun
  • Mikael Bogarve, enhetschef vuxenomsorgen, avdelningen för arbete och tillväxt, Bjuvs kommun
  • Mia Hernell Blomqvist, utvecklingsledare socialförvaltningen, Hammarö kommun
  • Patrik Sundström, programansvarig för e-hälsa, SKR, Mikael Svensson, programansvarig för skolans digitalisering, SKR, och Kristina Folkesson, utredare på arbetsgivarpolitiska avdelningen. SKR deltar i en panel där bland annat studien diskuteras.

Leder samtalet gör Annika Londono Öst, programansvarig för arbete och integration i en digital värld på SKR.

Information

Kaffe och smörgås serveras från kl. 08.30.

Alla deltagare på plats får ett exemplar av studien.

Seminariet arrangeras inom ramen för SKR:s kommunikationssatsning Sveriges Viktigaste Jobb.

Läs vidare

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Somia Frej
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!