Hot och hat påverkar det demokratiska uppdraget

Fokus under dagarna är på aktuella resultat samt hur hat och hot som finns i digitala miljöer kan förebyggas. Du kommer att få möta forskare, Polismyndigheten och SKL:s medarbetare som arbetar med frågan samt ta del av lokala exempel.

Anmäl dig

Detta är en konferens om aktuella resultat kring hur hot och hat kan uttryckas olika mot förtroendevalda kvinnor och män, samt hur hot- och hat kan uttryckas i digitala miljöer.

Program konferens 7 februari

Lokal Stora hörsalen. Du kan delta på plats eller via webbsändning.

09.00-10.00 Kaffe och registrering

10:00-10.30 Inledning

  • Inledningsanförande - Lena Micko, ordförande Sveriges Kommuner och Landsting
  • Värna demokratin – vårt gemensamma uppdrag – Peter Örn, ordförande regeringens demokratikommitté
  • Så kan hot och hat se ut, skillnader mellan kvinnor och män

10.30 Kort om arbete med jämställd makt – Magnus Jacobsson, Sveriges Kommuner och Landsting

10.45 Könsskillnader i hot och våld mot lokalpolitiker – Sandra Håkansson, Doktorand, Uppsala universitet

11.30 Verktygslåda: Trygg & säker förtroendevald – Engla Bertolino, Säkerhetssamordnare, Uppsala kommun

12.00-12.45 Lunch

12.45 Hot och hat i digitala miljöer
Digitalt hat – Lisa Kaati, Forskare, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

13.30 Att möta nättrollen – Brit Stakston, Mediastrateg, Stakston PR

14.15 Näthat – Strategier och förhållningssätt – Annakarin Nyberg, Internetforskare och Elza Dunkels, Internetforskare, Umeå universitet

14.45 Kaffe

15.15 Vikten av att polisanmäla – Daniel Godman, Polismyndigheten

15.45 Avslutning

Program workshop 8 februari 2019

Lokal Torget. Du kan endast delta på plats - Webbsänds ej.

En workshop kring systematiskt arbete om hot och hat mot förtroendevalda. Fokus på hur kommuner och regioner kan utforma ett systematiskt arbete för att förebygga och omhänderta hot och hat. Framtagande av riskanalyser. Tid ges för att tillsammans med andra reflektera kring hur arbetet ser ut lokalt. Dagen bygger på korta inspirationsinslag och därefter arbete i grupp.

09:30-10:00 Kaffe

10:00-10:15 Inledning
Lena Langlet, Sveriges Kommuner och Landsting

10:15-10:45 Organisation, utbildningar och handlingsplaner
Dialog om lokalt arbete i grupp

10:45-11:30 Riskanalyser – jamställt och jämlikt
Anna-Lena Pogulis, Sveriges Kommuner och Landsting

11:30-12:15 Dialog om lokalt arbete i grupp

12:15-13:00 Lunch

13:00-13:45 Att analysera konflikter och skilja på hot och obehag
Philippa Borgh, HanteraAgera – förebygger hot, hat och trakasserier i yrkeslivet

13:45-14:15 Dialog om lokalt arbete i grupp

14:15-15:00 Fika med dialog.
Vilket behov finns av stöd från SKL? Intresse av nätverk?

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Greta Berg
    Handläggare
  • Anna-Lena Pogulis
    Projektledare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!