Hot och hat – en jämställdhetsfråga

Välkommen till ett webbseminarium om hot, hat och våld mot förtroendevalda som en jämställdhetsfråga. Vi samtalar om hur kommuner och regioner kan arbeta med frågan som en del av sitt jämställdhetsarbete.

Anmäl dig

En jämn fördelning av makt och inflytande och ett stopp för mäns våld mot kvinnor är nationella jämställdhetspolitiska mål. Hur skiljer sig utsattheten åt mellan kvinnor och män? Hur påverkas enskilda förtroendevalda? Och vad får den för konsekvenser för jämställdheten i stort?

Medverkande

  • Emil Broberg, SKL:s vice ordförande och ordförande för det europeiska kommun- och regionförbundets jämställdhetskommitté.
  • Murad Artin och Fisun Yavas, ordförande och vice ordförande i Örebro kommuns jämställdhetsdelegation.
  • Josefina Erikson, forskare, och Sandra Håkansson, doktorand, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.
  • Magnus Jacobson och Anna-Lena Pogulis, SKL.

Bakgrund

SKL genomför en satsning i samarbete med regeringen för att stödja medlemmarna i arbetet mot hot, hat och våld mot förtroendevalda. Inom ramen för satsningen genomför SKL en serie webbseminarier om olika aspekter av frågan.

Läs vidare om satsningen kring hot och hat mot förtroendevalda

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Magnus Jacobson

  • Anna-Lena Pogulis
    Projektledare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!