Hemsjukvård i utveckling

Välkommen till en dag då vi ska genomlysa hemsjukvården, få en gemensam bild av fakta, avliva några myter och ta del av möjliga vägar till omställning mot en nära vård.

Anmäl dig

Medicinska och tekniska framsteg gör att sjuka människor idag både kan och vill bo kvar i det ordinära boendet. För att de ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv krävs att personal med olika professioner från flera vårdgivare samarbetar i team. Kortare vårdtider på sjukhus och färre platser i SÄBO driver på utvecklingen. Kommuner och regioner har ett gemensamt ansvar för att lösa uppgiften.

Program

9:00-10:00

Kaffe och smörgås

10:00-10:15

Välkomna! Maj Rom, projektchef SKL och Greger Bengtsson, samordnare SKL

10:15 - 10:35

Vart är vi på väg?

Min vision om framtidens vård i hemmet.
Barbro Westerholm, riksdagskvinna.

10:35 -10:55

Kommunal hemsjukvård – en del av den nära vården?

Hur passar kommunernas hemsjukvård in i helheten? Finns behov av omställning?
Emma Spak, samordnare Nära Vård SKL

10:55-11:15

Paus

11:15-11:35

Hemsjukvårdens utveckling

En tidsresa. Var det bättre förr?
Kerstin Hulter Åsberg, överläkare med medicinskt ansvar för lasarettsansluten hemsjukvård, Enköping

11:35 - 12:00

Fakta om hemsjukvård

Hemsjukvården förändras. Vad vet vi?
Helena Henningsson, handläggare SKL

12:00 - 13:00

Lunch

13:00 – 13:20

Intensiv hemrehabilitering i Eskilstuna

Fler klarar sig utan hemtjänst och färre får behov av SÄBO. Man har prioriterat tid, delaktighet och kontinuitet för brukaren.
Karin Björkryd, verksamhetschef hälso- och sjukvård, Eskilstuna Kommun

13:20 – 13:40

Förebyggande arbete i hemsjukvård

Hur går arbetet med Senior alert i hemsjukvården?
Kristina Malmsten, Senior alert

13:40 -14:00

Nära liv – nära vård i en digital vardag

Äldres möjligheter att utnyttja digital teknik för vård i hemmet
Ida Kåhlin, Sveriges Arbetsterapeuter

14:00-14:10

Paus

14:10-14:30

Virtuellt behandlingsstöd vid kroniska sår

Specialiserad sjukvård når ända ut i hemmet med stöd av Rikssårs app.
Rut Öjen, specialist i allmänmedicin, Ordförande i RiksSårs styrgrupp

14:30-15:00

Kaffe

15:00-15:20

Vad får kommunen göra? Juridikens möjligheter och begränsningar

Vad säger lagen? Vad innebär det att vara huvudman för hälso- och sjukvård?
Anna Åberg och Pål Resare, båda jurister på SKL

15:20 – 15:45

Att hantera komplexa ärenden i praktiken

Magnus Wallinder, handläggare SKL

15:45 – 16:00

Avslut

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Karin Falck
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!