Grundkurs för nyvalda överförmyndare, ledamöter och tjänstemän

En tvådagarskurs för att ge grundläggande kunskaper inom överförmyndarverksamheten och gällande rätt.

Innehåll

En tvådagars grundkurs för nyvalda överförmyndare, ledamöter och tjänstemän hålls vid två tillfällen i Stockholm våren 2019. Den 4-5 februari och den 25-26 april. Det är samma kursupplägg vid båda tillfällen.

Utbildningen vänder sig i första hand till nyvalda överförmyndare och ledamot av överförmyndarnämnd men även tjänstemän inom överförmyndarfrågor är hjärtligt välkomna.

Syftet med kurserna är att ge grundläggande kunskaper inom överförmyndarverksamheten och gällande rätt. Ett getiget kursmaterial kommer delas ut som kan agera verktyg även på hemmaplan. 

Program

Dag 1

08.30-09.00

Samling med kaffe

09.00-09.10

Inledning

09.10-10.30

Överförmyndarens roll

10.40-12.00

Godmanskap och förvaltarskap

12.00

Lunch

13.00-14.15

Godmanskap och förvaltarskap

14.15-15.00

Myndighetsroll, offentlighet och sekretess, förvaltningslagen

15.00

Kaffe

15.30-16.20

Dödsbo

16.20-17.00

Mindre ingripande åtgärder, anhörigbehörighet, framtidsfullmakt.
Föreläsare kvar på plats fram till 17.30 för eventuella frågor.

19.00

Middag

Dag 2

Föreläsare på plats från kl 08.00 för eventuella frågor.

08.30-10.00

Förmynderskap, särskild förvaltning, överförmyndarspärr

10.00

Kaffe

10.30-12.00

EKB, Internationella förhållanden

12.00

Lunch

13.00-13.30

Tillfälliga godmanskap

13.30-15.00

Granskning och arvodering

15.00

Kaffe

Föreläsare på plats fram till kl.16.00 för eventuella frågor.

Medverkande

Kursen hålls av förbundsjuristerna Ann Sofi Agnevik, Mia Hemmestad och Kalle Larsson, alla från SKL, avdelningen för juridik.

Övriga föredragshållare är Maria Dorch, Anita Wirén Konstantis och Joanna Graumann Walnestedt. Samtliga med stor erfarenhet som verksamma inom flera olika överförmyndarnämnder. 

Fler kurser 2019 för överförmyndare, ledamöter och tjänstemän

Förutom Grundkurs för nyvalda överförmyndare erbjuder SKL fler kurser under 2019. I bifogad kurssammanställning ges kursinnehåll och aktuella datum.

Via anmälningslänken till grundkursen för nyvalda kan du anmäla dig till de kurser som erbjuds våren 2019.

SKL:s kurser för överförmyndare, ledamöter och tjänstemän våren och hösten 2019 (PDF, nytt fönster).

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Kalle Larsson
    Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!