Frukostseminarium om digitala tjänster för hemmonitorering och ordinerad egenvård

Digitala tjänster för hemmonitorering och ordinerad egenvård utvecklas i allt snabbare takt. Vad innebär det för äldre patienter och patienter med kroniska sjukdomar? Det diskuteras på ett frukostseminarium den 12 september.

Frukost serveras från 07.30.

Panel

  • Maja Fjaestad, statssekreterare Socialdepartementet.
  • Margareta Ivarsson, ordförande i socialnämnden, Hammarö kommun.
  • Daniel Forslund, bitr. regionråd, Region Stockholm.

Anmälan

Anmälan sker via e-post till marianne.norelius@skl.se senast den 9 september. Seminariet kommer även att webbsändas.

Webbsändning

Seminariet kommer även att webbsändas.

Webbsändning: Digitala tjänster för hemmonitorering och ordinerad egenvård

Bakgrund

Digitala tjänster håller på att omforma hälsolandskapet dramatiskt. Hemmonitorering och ordinerad egenvård med digitala tjänster är idag ett av de mer tongivande områdena, där digitaliseringen verkligen kan bidra till att förändra människors liv till det bättre. Men vad händer när patientens hem alltmer blir den gemensamma ”behandlingsplatsen” för vården och omsorgen? Och hur påverkas vårderbjudandet från de offentliga aktörerna när det växer fram nya erbjudanden om digitala tjänster från flera vårdnivåer, från både offentliga och privata aktörer?

Projekt Ordnat införande av digitala produkter och tjänster kommer presentera en nulägesanalys med fokus på tre områden som inspel till påföljande paneldiskussion. Projekt är ett samarbetsprojekt mellan SKL, Region Norrbotten, SSCi och UppsalaBio.

Läs vidare

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Marianne Norelius
    Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!