Frukostsamtal om Sveriges kompetensförsörjning

Ta del av en ny rapport om yrkesutbildning och arbetsmarknadsutbildningarnas roll som SKR har låtit ta fram. Hur ser läget i dag och vad ser vi för utmaningar och möjligheter för att klara kompetensförsörjningen?

Innehåll

Offentliga och privata arbetsgivare har idag svårt att hitta rätt kompetens och står inför stora utmaningar för att möta rekryteringsbehoven i framtiden. Gymnasieskolans yrkesprogram och den yrkesinriktade vuxenutbildningen är centrala pusselbitar för att möta efterfrågan av arbetskraft. Arbetsmarknadsutbildningarna spelar också en viktig roll och vi ser idag att neddragningen av dessa riskerar att förvärra kompetensbristen inom flera branscher.

För att bidra med fakta i frågan har SKR låtit ta fram en rapport om yrkesutbildning i Sverige och arbetsmarknadsutbildningarnas roll. Rapporten ger även en första bild av hur många som läser mot vissa yrken när statistik från gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning (komvux) och arbetsmarknadsutbildningar läggs samman.

Rapporten kommer att presenteras av Amelie von Zweigbergk följt av ett panelsamtal med Mats Gerdau (M), Helene Hellmark Knutsson (S) och Caj Luoma, Transportföretagen.

Program

07.45 - Frukost

Kaffe och smörgås.

08.00 - Moderator hälsar välkommen

Kristina Cunningham, SKR.

08.05 - Presentation av rapporten

Amelie von Zweigbergk presenterar kort rapport och slutsatser.

08.30 - Panelsamtal

I panelen medverkar:

  • Mats Gerdau, M, ordförande i SKR:s utbildningsberedning
  • Helene Hellmark Knutsson, S, vice ordförande i näringsutskottet
  • Caj Luoma, chef för Kompetensförsörjning Transportföretagen
  • Amelie von Zweigbergk, fd statssekreterare.

08.50 - Frågor från publik samt avslutning

Anmälan

Om du vill delta på plats, anmäl dig till helena.wintgren@skr.se

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Kristina Cunningham
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!