Fördjupande seminarium inom ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Ett fördjupande seminarium där vi går igenom praktiska exempel och rättsfall ämnade att hjälpa handläggare i deras dagliga arbete inom ekonomiskt bistånd.

Anmäl dig

Innehåll

Välkomna till ett webbsänt fördjupande seminarium inom ekonomiskt bistånd till begravningskostnader. Under dagen sker en genomgång av praktiska exempel och rättsfall ämnade att hjälpa handläggare i deras dagliga arbete. Diskussion och definition av begreppet 'värdig begravning' inom ekonomiskt bistånd.

I samband med anmälan ges möljighet att skicka in frågor på förhand.

Under webbsändningen kommer deltagarna att ges tillfälle att ställa frågor via en chattfunktion.

Preliminära programpunkter och hålltider

Under dagen gör vi avbrott för kortare pauser såväl som för lunch.

10.00 Förutsättningar för att bevilja ekonomiskt bistånd enlig SoL samt diskussion om möjligheterna att bevilja sådant bistånd mot återkrav

Genomgång med förbundsjuristerna Ylva Lindblom och Mia Hemmestad.

11.45 - 12.30 Lunch

12.30 Ekonomiskt bistånd gällande begravningskostnader

  • Aktuell rättspraxis och rättsutveckling
  • Definition och utveckling av 'värdig begravning'

14.45-15.30 Frågestund och redovisning av svar på inskickade frågor

Föreläsare finns på plats i chatten fram till 16.00 för ytterligare frågor.

Medverkande

Förbundsjuristerna Mia Hemmestad, Kalle Larsson och Ylva Lindblom vid avdelningen för juridik på SKR.

Tid och anmälan - angivna tider är preliminära

Under webbsändningen kommer deltagarna att ges tillfälle att ställa frågor via en chattfunktion.

Seminariet börjar kl. 10.00. Kursprogrammet avslutas kl.15.30. Föreläsare finns dock på plats i chatten fram till 16.00 för ytterligare frågor.

I samband med din anmälan ges möjlighet att skicka in frågor du vill diskutera och resonera under dagen.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Kalle Larsson
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!