Fokus ekonomiskt bistånd

Fokus för konferensen är ekonomiskt bistånd i förändring. Arbete med digitalisering i kommunerna kommer att belysas, erfarenheter från SKR:s utvecklingsprojekt ”Att bryta långvarigt ekonomiskt bistånd” kommer att delges. Vidare lyfts viktiga frågor såsom Arbetsförmedlingens reformering och dess påverkan på ekonomiskt bistånd.

Anmäl dig

Årets konferens är i huvudsak webbsänd, med ett begränsat antal deltagare på plats. Ta del av konferensen tillsammans på er egen arbetsplats.

Program

09.30 - 9.45 Moderator hälsar välkomna

Moderator Gunnar Anderzon, hälsar välkomna. Dagen inleds med en dialog avseende resultat av SKR:s genomförda kommunenkät ekonomiskt bistånd, de viktigaste utmaningarna och inriktningen på SKR:s fortsatta påverkansarbete.

09.45 - 10.30 Reformeringen av Arbetsförmedlingen och kommunerna

Anders Forslund, forskare och biträdande chef vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, ger en beskrivning av det pågående reformarbetet av Arbetsförmedlingen.

Leif Klingensjö, sektionschef SKR, beskriver pågående arbete och konsekvenser för kommunerna.

Paus

10.45 - 11.45 Erfarenheter från SKL:s utvecklingsprojekt ”Att bryta långvarigt mottagande av ekonomiskt bistånd”

Stina Björk utredare SKL, delger inhämtad kunskap och erfarenheter från projektet. Deltagande kommuner i projektet från Värmland berättar om sin samverkan och sitt utvecklingsarbete i regionen tillsammans med FoU Värmland, medverkande: representanter från Hammarö, Karlstad, Filipstad och Säffle samt FoU Värmland.

11.45 - 12.00 Värdet av samverkan med Budget- och skuldrådgivning

Hur kan samverkan med budget- och skuldrådgivning bidra till lägre kostnader för ekonomiskt bistånd, färre avhysningar, färre avstängningar av el, fler hushåll med egen försörjning samt nyanlända som klarar sin ekonomi på egen hand. Goda exempel från hela landet presenteras av Bodil Hallin budget- och skuldrådgivare i Höganäs kommun samt ordförande i Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare.

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 13.45 Sjuk och utanför sjukförsäkringen, aktuellt om målgruppen som saknar sjukpenninggrundande inkomst

Mandus Frykman, med dr, nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess berättar om utredningens arbete med målgruppen som saknar sjukpenninggrundande inkomst. Erfarenheter från det nationella projektet, Hälsofrämjande etableringen, Carina Cannertoft, utredare SKR, Michael Boman, områdeschef, på avdelningen för sjukförsäkring, Försäkringskassan och Dijana Skeppstedt, kvalificerad handläggare, Arbetsförmedlingen

13.45 - 14.20 Handläggning i förändring – digitalisering inom ekonomiskt bistånd

Bjuvs kommun berättar om sin resa mot sin första men inte sista RPA. Genom att automatisera delar av administrationen av försörjningsstöd har de vunnit tid för socialsekreterare åt socialt arbete. Medverkande: Mikael Bogarve, enhetschef i Bjuv.

Eskilstuna kommun beskriver det senaste årets utvecklingsarbete av effektivisering och automatisering av handläggningsprocessen. Medverkande: Johanna Käll, utvecklare och Dennis Karlsson, utvecklingsstrateg.

Annika Londono Öst, utredare SKR, redogör för utvecklingen bland landets kommuner och nästa steg i digitaliseringen.

14.20 - 14.40 Alla kan- Ett Förhållningssätt som skapar möjligheter!

Med individen i fokus har Karlskrona kommuns Arbetsmarknadsavdelning målmedvetet förändrat sin organisation och arbetssätt. Via ett tydligt förhållningssätt och en professionaliserad verksamhet har fina resultat och vinster skapats, både för medarbetare och kommunens invånare. Medverkande: Sara Drejstam, arbetsmarknadschef, Lotta Wickström, enhetschef Ekonomiskt bistånd och Johanna Svensson, enhetschef Vägledningscentrum.

14.40 - 15.05 Barnkonventionen blir lag, hur kan barnets rättigheter tas tillvara i handläggningsprocessen?

Lena Rogeland och Cecilia Teir, koordinatorer i KNUT, berättar om KNUT-kommunernas erfarenheter av implementering av barnrättsperspektivet i handläggningen.

Paus

15.15 - 15.30 Socialministern har ordet

Socialminister Lena Hallengren medverkar genom ett förinspelat filmat inslag.

15.30-16.00 Aktuella juridiska frågor

Mia Hemmestad, förbundsjurist SKR, kommenterar att barnkonventionen blir lag och belyser andra aktuella juridiska frågor

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Ulrica Runemar
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!