Dokumentation: Vägen framåt för breddad rekrytering

Inspelning samt presentationer från konferensen "Vägen framåt för breddad rekrytering".

Upplägg med tre tillfällen

Välkomna till tre webbsända konferenser om hur kommunal verksamhet i praktiken kan möta sitt behov av kompetens och samtidigt inkludera fler människor i arbetslivet. Konferenserna går att se som en serie eller var och en för sig.

Utöver sändningen den 4 december ingick följande sändningar:

29 oktober 10.00-11.30

Hur kan breddad rekrytering bidra till kompetensförsörjningen?

17 november 14.00-15.15

Erfarenheter från åtta kommuner med breddad rekrytering

Innehåll

Det handlar om nya former av samverkan, att använda kompetensen rätt och att skapa nya yrkesroller. Vi berör också hur rekryteringen kan breddas och vilket stöd arbetsplatserna, såväl arbetsgivare som medarbetare kan behöva. I webbsändningarna delar arbetsgivare, projektledare, myndigheter, forskare och inte minst de som har fått jobb med sig av sina reflektioner och erfarenheter av det ESF-finansierade projektet ”Fler vägar in – breddad rekrytering”.

Personer med funktionsnedsättning har svårare att få och att behålla ett arbete. Samtidigt är det brist på personal inom välfärden. I dag riktas insatser mot individen som ska rustas för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Istället borde fler insatser också göras för att arbetsgivare ska kunna ta tillvara kompetensen hos personer med funktionsnedsättning. SKR, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för delaktighet har tillsammans med åtta kommuner utvecklat arbetssätt som vi får lära oss mer av under sändningarna.

Filmen är teckenspråkstolkad. Filmen är ca 1 timme och 17 minuter. Textning är beställd.

Program 4 december

10.00-10.02

Inledning

Karin Falck, moderator inleder.

10.02-10.07

Lärdomar från projektet – film

Några projektledare reflekterar kring vad som har fungerat.

10.07-10.17

Processkartan för breddad rekrytering

Vilka är de viktigaste stegen och komponenterna för att arbetet ska bidra till kompetensförsörjning? Peter Lidström, projektledare Skövde och Elsa Lyon, handläggare SKR.

10.17-10.27

Guide för inkluderande arbetsplatser

Emanuel Galaup utredare Myndigheten för delaktighet (MFD) och Ulrika Lifvakt, handläggare SKR.

10.27-10.40

Lönar det sig?

Måns Norberg, SKR och Peter Lidström, Skövde beskriver en modell för att räkna på när breddad rekrytering lönar sig ur ett samhällsperspektiv. Lars Ahlenius från Stockholm stad visar hur man utvecklat modellen så att arbetsgivare kan räkna på nyttan för deras specifika verksamhet.

10.40- 10.50

Övergång till en ordinarie tjänst

Hur lag och kollektivavtal påverkar övergång från en anställning enligt kollektivavtalet BEA till en reguljär anställning enligt kollektivavtalet HÖK/AB. Vincent Paciello Lundvall, förhandlare SKR.

10.50-11.05

Framtiden för breddad rekrytering

Markus Furuberg, förhandlingschef Akademikerförbundet SSR. Malin Ekman, GD Myndigheten för delaktighet, Lars Lööw, överdirektör på Arbetsförmedlingen och Caroline Olson direktör på SKR reflekterar kring möjligheter och utmaningar kring fler vägar in – breddad rekrytering.

11.05-11.10

Framtiden för breddad rekrytering- film

Några projektledare om framtiden för fler vägar in.

11.10-11.15

Avslut och sammanfattning


Presentationer från konferensen

Samtliga dokument är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Lönar det sig? ModellMåns Norberg, SKR och Peter Lidström, Skövde

Lönar det sig? - presentation

Måns Norberg, SKR och Peter Lidström, Skövde

Processkartan för breddad rekryteringPeter Lidström, projektledare Skövde och Elsa Lyon, handläggare SKR.

Stockholms stadLars Ahlenius Stockholm stad

Övergång till en ordinarie tjänstVincent Paciello Lundvall SKR

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Karin Falck
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!