Digitalisering inom ekonomiskt bistånd

SKL bjuder in till en halvdagskonferens om digitalisering inom ekonomiskt bistånd. Konferensen kan även följas via webben.

Anmäl dig

Under förmiddagen kommer vi att få ta del av exempel från kommuner och pågående utvecklingsarbete inom SKL. Hur långt har vi kommit i den digitala utvecklingen och vad den framtida utvecklingen ger för möjligheter. Vi kommer också att fördjupa oss i informationssäkerhet och förutsättningar för digitalisering.

Program

08.30

Frukostbuffé för deltagare på plats

09.00

Stockholms stad

Stockholm berättar om utveckling av eget verksamhetssystem och anpassning av automatisering av handläggningsprocessen ekonomiskt bistånd, Katja Jensfelt, Projekt modernisering

Informationssäkerhet

Var börjar man, vilka fallgropar ska man undvika och vem är ansvarig för vad? Jonas Nilsson, informationssäkerhetsexpert SKL

10.05

Kort paus

10.15

Trelleborgs kommun

Erfarenheter med tidsperspektiv. Zara Tosic, förvaltningschef Arbetsmarknadsförvaltningen berättar om Trelleborgs erfarenheter över tid, vad har automatiseringen inneburit och vilka ställningstaganden har man tagit?

Fördel med facklig samverkan för att driva verksamhetsutveckling

Christina Norlin Mistander, SKL

Beställarnätverk- hur ligger arbetet till

Marta Nannskog, SKL

Aktuellt från SKL

Louise Callenberg, sektionschef avdelningen för digitalisering, berättar om angelägna och aktuella frågor som till exempel pågående lobbyarbete, AI och kompetenssatsning

12.00

Avslut och summering av dagen!

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Ulrica Runemar
    Utredare
  • Annika Londono
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!