Digitaliseringen av socialtjänsten

Vad gör de nationella aktörerna och vad kan kommunerna
själva göra? Hur samverkar kommuner och leverantörer idag
för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter?

Anmäl dig

Program

10.00 - 10.05

Välkomna och introduktion

Marta Nannskog och Pani Hormatipour, båda handläggare på SKR.

10.05 - 10.40

AI inom den sociala barn- och ungdomsvården

Norrtälje kommun berättar om deras pågående projekt med att undersöka hur AI kan användas som ett stöd i hanteringen av orosanmälningar för barn och unga. Annica Blomsten, socialdirektör och Pia Molander Wistam, avdelningschef i Norrtälje berättar om arbetet som är ett Vinnovaprojekt tillsammans med Valcon och 2021AI.

10.40-10.50

Paus

10.50 – 11.20

Covid-19 och digitaliseringen

Vad har den pågående krisen med anledning av Covid-19 lett till vad gäller
förnyade arbetssätt inom socialtjänsten? Nedslag via länk till några av landets kommuner som delar med sig av sina erfarenheter.

11.20 - 11.30

IT & Telecomföretagen, Almega

Lars Lundberg, näringspolitisk expert berättar om hur man arbetar med att påverka leverantörerna att främja den digitala utvecklingen inom socialtjänsten.

11.30 - 12.15

Lunch

12:15 - 12:45

Vinster med planeringssystem för omsorgsinsatser

Mia Hernell Blomquist, utvecklingsledare i Hammarö kommun och Marianne Bansell från Tunstall, ett företag som tillhandahåller teknikbaserade lösningar och tjänster inom vård och omsorg, berättar om deras gemensamma arbete och vinsterna med att använda planeringssystem för omsorgsinsatser.

12.45 - 13.15

Ineras erbjudande för socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Karin Bengtsson, strateg och Patrik Gertsson, avdelningschef på Inera, berättar om Ineras samlade erbjudande för kommunerna.

13.15 – 13.30

Paus

13.30 - 14.00

Virtual Reality utbildning som våldsprevention

Socialtjänsten i Mölndal driver tillsammans med utbildningsföretaget Framvik, ett pionjärprojekt där de använder Virtual Reality för att träna bemötande av hot och våld. Ann-Britt Uddgren, enhetschef i Mölndal kommun och Maria Bauer, VD på Framvik

14.00 – 14.10

Paus

14.10 - 14.40

Myndigheten för digital förvaltning om digitalisering i offentlig sektor (DIGG)

Jan Bergdahl, rådgivare på DIGG delar med sig av de viktigaste lärdomarna. Bland annat tar han upp rapporterna om behovet av en nationell digital infrastruktur och informationsutbyte, samt förmågan att använda AI.

14.40 – 14.50

Paus

14.50 – 15.30

Fördomsfri rekryteringsrobot

Upplands-Bro kommun är först i världen med att använda Tengai, den sociala AIroboten, i syfte att rekryteringsprocessen ska bli mer fördomsfri. Kommunen berättar om deras erfarenheter och företaget Tengai om tekniken. Johan Hedberg, IT-chef, Havva Ihan, biträdande personalchef, Anders Örnhed, digitaliseringssamordnare och Sinisa Strbac, chief product officer på Tengai.

15.30 - 16.00

Aktuellt inom digitalisering på SKR

Marta Nannskog, Pani Hormatipour och Eva Sahlén, handläggare på SKR berättar om pågående arbeten och satsningar inom digitaliseringsområdet.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Karin Falck
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!