Digitaliserad socialtjänst

En digitaliserad välfärd framförs som svaret på många av våra behov och önskemål för den framtida socialtjänsten. Under en heldag ägnar vi oss åt att utforska möjligheter och hinder för en digitaliserad socialtjänst.

Anmäl dig

Regeringens övergripande mål är att Sverige ska vara bäst i världen år 2025 på att använda digitaliseringens möjligheter, och frågan om en digitaliserad välfärd är uppe dagligen i det offentliga samtalet. Den framförs som svaret på många av våra behov och önskemål; brukarinflytande, datainsamling, uppföljning och inte minst en annalkande personalbrist. Hur ser förutsättningarna ut inom socialtjänsten?

Program

9:00-9:30

Kaffe och smörgås

09.30 – 9:50

Introduktion och vad gör SKL när det gäller digitaliseringen av socialtjänsten?

Pani Hormatipour och Marta Nannskog, båda handläggare från SKL inleder dagen.

09.50 – 10.10

Bemanningsutmaningar

Vilken roll spelar digitaliseringen för de demografiska utmaningar kommunerna står inför? Vad ser vi för möjligheter och hinder? Annika Wallenskog, Chefsekonom SKL

10.10 – 10:30

Hur ser vi till att digitaliseringen faktiskt höjer kvaliteten och effektiviteten? Nyttorealisering som strategi.

Anna Pegelow, strateg SKL

10.30 – 10.40

Paus

10.40 – 11.30

Förbjuden framtid? Den digitala kommunen.

Anders Ekholm, senior rådgivare vid Institutet för framtidsstudier, berättar om hur kommunernas kapacitet kan stärkas för att bättre kunna möta framtida utmaningar. Anders Ekholm har en bakgrund som analyschef på Socialdepartementet där han bland annat undersökt vårt framtida behov av vård och omsorg.

11.30 – 11.40

Paus

11.40-12.15

Uppdrag digitalisering i kommunerna

Sofie Zetterström vice VD Inera berättar om Ineras förstudie kring kommunernas möjlighet att använda de olika tjänsterna inom 1177 Vårdguiden och om vilken roll Inera kan spela när kommuner och regioner nu söker digitala lösningar för viktiga samhällsfunktioner. Inera ägs av SKL Företag, regioner och kommuner och ska koordinera och utveckla gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare.

12.15 – 13.00

Lunch

13.00– 13.50

Skatteverkets digitala resa

Cecilia Vinberg, verksamhetsutvecklare och projektledare på Skatteverket berättar om Skatteverkets digitala resa och utveckling, med start från e-tjänsterna. Hon beskriver hur de har tänkt och burit sig åt för att komma framåt med digitaliseringen.

13.50 – 14.00

Paus

14.00 – 14.50

Vilka verksamhetssystem fungerar?

Martin Westholm och Lina Zhou PWC, John Fristedt, Linköpings kommun och Marta Nannskog, SKL berättar om läget på marknaden idag när det gäller verksamhetssystemen, kommunernas behov och beställarnätverkets arbete med framtidens system och informationshantering.

14.50 – 15.10

Kaffepaus

15.10 – 15.50

Digitalt äldreboende i Norge

Svein Rune Björkmo

15.50 – 16.00

Avslut och summering

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Karin Falck
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!