Det demokratiska samtalet – har fått en hårdare ton, webbinarium

Sociala medier är positivt för att mötas, diskutera och bidra till samhällsförändring, men tyvärr är det även ett verktyg som används för hot och hat. Förtroendevalda utsätts också för drev från anonyma personer, och troll. Inspiratör är Vian Tahir, Nätsäkerhetsexpert.

Anmäl dig

Programinnehåll

Du som ledande förtroendevald behöver ofta göra svåra prioriteringar inför beslut. Det vill vi skapa samtal om, men också ge dig underlag att skapa strategier i de politiska processerna. Detta ger er en möjlighet att träffas och samtala kring de politiska processerna.

Hur hanterar man ett drev?

  • Likheter och skillnader mellan kritik och drev.
  • Tips hur du kan bli trollresistent och identifiera och hantera ett hatdrev.

Det kommer att finnaws tid för frågor under sändning.

Efter webbsändingen

Efter sändning kan ni på lokal nivå samtala kring vilka strategier som ni behöver för att trygga och förebygga de politiska processerna. Det kan vara en fördel om ni är flera från samma kommun eller region för att fortsätta samtalet efteråt. Ni får förslag på frågeställningar av SKL för att kunna fortsätta samtalen, eller arbeta fram strategier.

En seminarierserie

Ytterligare webbsändningar kommer att ske för dig som ledande förtroendevald den 13 mars, 10 april, 8 maj för att ge verktyg för att skapa strategier i att planera och riskbedöma politiska processer.

Syftet är att undvika att du i ditt uppdrag ställs inför valet att censurera dig själv.

  • Hur kan du som förtroendevalda agera för att skapa tillit och förtroende i beslut där medborgare och andra i samhället tycker annorlunda?
  • Vilka strategier kan du ha för att öka din medvetenhet och undvika att ställas inför valet att censurerar dig själv.

Teknisk hjälp under sändningen

Vi gör allt för att du ska få en så bra upplevelse som möjligt när du tittar på en video eller livesändning. Vi vet dock att det kan krångla ibland.

Frågor och svar om livesändning

Vi sänder från www.play.skl.se

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Lena Lindgren
    Projektledare
  • Anna-Lena Pogulis
    Projektledare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!