Barn som upplever våld – hur upptäcker vi och stödjer barnen?

Barn som upplever våld i familjen utsätts för oro och stress som kan få stora konsekvenser – både i det akuta skedet och när barnet växer upp. Hur kan skola, förskola, socialtjänst och hälso- och sjukvård tidigt upptäcka barnen och samverka så att barnen får det stöd de behöver?

Anmäl dig
Barn gläntar på dörr, ser pappa slå mamma. Tecknad illustration

Ungefär var tionde barn lever med våld i familjen, var tjugonde gör det ofta. Välkommen till en heldag på SKL där vi talar om våldets konsekvenser, hur vi kan upptäcka barnen, dilemman när föräldrarna tvistar och hur svårt det kan vara när olika professioner har olika syn. Vi får också ta del av erfarenheter från metoo-uppropet #utanskyddsnät och goda exempel från en verksamhet olika professioner samverkar för att ge barnen bästa stöd.

Dagen går att se på plats eller via webben. Alla som anmäler sig får en länk med en inpelning av dagen som kan användas sex månader framåt.

Medverkande

 • Björn Tingberg, leg sjuksköterska, psykoterapeut, med. dr. Karolinska institutet
 • Carina Gyllner Bergmark, handläggare SKL:s kvinnofridssatsning
 • Kerstin Nettelblad, enhetschef Utväg Skaraborg
 • Kerstin Wanhatalo, handläggare SKL:s kvinnofridssatsning
 • Linnea Bruno, lektor Stockholms universitet
 • Lotten Sunna, nätverket #utanskyddsnät
 • Maria Eriksson, professor Ersta Sköndal Bräcke Högskola
 • Ole Hultmann, lektor Göteborgs universitet och specialistpsykolog BUP
 • Åsa Furen-Thulin, sektionschef, avdelningen för vård och omsorg, SKL

Program

9.00-9.30

Kaffe och registrering

9.30-9.45

Inledning

Åsa Furen-Thulin, sektionschef, avdelningen för vård och omsorg SKL
Kerstin Wanhatalo, handläggare SKL:s kvinnofridssatsning
Carina Gyllner Bergmark, handläggare SKL:s kvinnofridssatsning

9.45-10.30

Konsekvenser för barn att leva med våld

Att leva med våld är en riskfaktor för olika psykiska och sociala problem och för påverkan på hjärnans funktioner. Om våldet utövas av omsorgspersoner är risken för negativ påverkan extra stor. Därför är det av största betydelse att barn och ungdomar får skydd mot våldet och stöd och behandling för att återgå till normal utveckling. Ole Hultmann, leg psykolog och psykoterapeut, lektor vid Göteborgs universitet och specialistpsykolog vid BUP i Göteborg.

10.30-10.45

Kaffe

10.45-11.30

Hur kan vi upptäcka barnen?

Vad säger forskning och erfarenhet om vad som krävs för att upptäcka barn som lever med våld i hemmet? Björn Tingberg, leg sjuksköterska, psykoterapeut och med dr. vid Karolinska institutet, berättar om tidiga tecken, symtom och andra orsaker som kan hjälpa oss att agera när ett barn far illa.

11.30-11.50

#utanskyddsnät – erfarenheter att leva med våld som barn

Lotten Sunna från metoo-nätverket #utanskyddsnät berättar om hur det är att leva med våld som barn och om sambanden mellan tidiga erfarenheter av våld och fortsatt utsatthet för våld och sexuella övergrepp genom livet. Initiativet #utanskyddsnät är ett upprop för kvinnor, flickor och ickebinära som lever eller har levt med beroende, kriminalitet och/eller prostitution.

11.50-12.45

Lunch

12.45-13.30

Olika perspektiv på våld – ett hinder för samverkan?

Barn som upplever våld är ett komplext område och ofta är det många olika aktörer som kommer i kontakt med barnen. Olika traditioner, kunskap och syn på vad som är problemet kan skapa svårigheter både för de utsatta barnen och för de yrkesverksamma som ska ge stöd. Det finns ett stort behov av att utveckla former för samverkan i fall med barn som upplever våld i hemmet. Maria Eriksson, professor i socialt arbete Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

13.30-13.40 Paus

13.40-14.25

Familjerättsliga tvister – strategier och dilemman i förskola och skola

När separerande föräldrar tvistar om barnen blir ofta förskolan och skolan involverade på olika sätt, inte minst om uppgifter om våld förekommer. Förskola och skola har en central roll i att uppmärksamma våldsutsatta barns situation. Men var går gränserna för det professionella uppdraget? Hur hanterar pedagoger barnens och sin egen utsatthet för hot eller våld? Linnea Bruno, lektor i barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet.

14.25-14.45

Fika

14.45-15.20

När det overkliga blir verkligt – Utväg Skaraborgs barnverksamhet

Kerstin Nettleblad, enhetschef Utväg Skaraborg

Utväg Skaraborg är en myndighetssamverkan som arbetar med våld i nära relationer och som vänder sig till våldsutsatta, våldsutövare och barn/ungdomar. I verksamheten ingår polisen, åklagarmyndigheten, socialtjänsten, kriminalvården samt hälso- och sjukvården. Andra viktiga samarbetspartners är kvinno- och brottsofferjourerna i Skaraborg. Utvägs upptagningsområde omfattar Skaraborgs 15 kommuner. Utvägs barnverksamhet vilar på en grundidé om att alla barn som vuxit upp med våld i hemmet ska betraktas som brottsoffer och delaktiga vittnen. Utväg Skaraborgs barnverksamhet erbjuder enskilda stödsamtal men också barn-/föräldragrupp.

15.20-15.30

Avslut


Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

 • Carina Gyllner Bergmark
  Handläggare
 • Kerstin Wanhatalo
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!