Barnkonventionen som lag

Att barnkonventionen blir lag i januari 2020 har knappast undgått någon. Men vad innebär det för verksamma inom socialtjänsten? Vilka delar berörs? Hur ska den tolkas och vad innebär det om lagen inte följs?

Anmäl dig

Innehåll

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samlar i den här webbsända utbildningen bred och relevant information från myndigheter och andra aktörer. Vi ger också konkreta exempel på hur man har arbetat med att införliva barnkonventionen i det dagliga sociala arbetet inom hela socialtjänsten.

Jurister från SKR hjälper oss att tolka hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen. Vad är viktigt att tänka på framöver? Barnombudsmannen som har fått regeringsuppdrag att vägleda myndigheter och verksamheter i övergången medverkar, liksom Länsstyrelsen som berättar om sin roll. Maskrosbarn presenterar sin Barnrättsbox som de tagit fram speciellt för socialtjänsten och Stockholm Stad beskriver hur man praktiskt arbetar utifrån Barnkonventionen över hela linjen, från IFO till ekonomiskt bistånd och funktionshinder. Det finns möjlighet att chatta och ställa frågor under live-sändningen. Det går även att se programmet i efterhand under hela 2020.

Program

13.00-13.00

Välkomna och introduktion

Karin Falck, moderator Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

13.00-13.30

Barnkonventionen som lag

Barnkonventionen som lag, vad innebär det i juridiska termer?
Mia Hemmestad, och Ylva Lindblom båda förbundsjurister på SKR resonerar om vad den nya lagen innebär i praktiken och vilka frågor som behöver besvaras.

13.30-14.00

Vad behöver vi lära oss om barnkonventionen?

Hur ser Barnombudsmannen att barnkonventionen som lag påverkar arbetet inom socialtjänsten? Vad behöver vi lära oss? Lisa Ivarsbacke, utredare på Barnombudsmannen ger sin syn utifrån det regeringsuppdrag de haft under 2017-2019 att stödja kommuner, regioner och särskilt berörda myndigheter med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter utifrån barnkonventionen. Vilket effekt har det givit?

14:00-14:10

Paus

 

14:10-14:40

Regionala strukturer för att trygga tillämpningen av barnets rättigheter

Vladimir Guala, strateg mänskliga rättigheter på Länsstyrelsen och Saga Hillerström, nationell samordnare för barnrättsuppdraget på Länsstyrelsen.

14.40-15.20

Stockholm stad

Annelie Sjöberg, strateg och Astrid Thornberg, strateg från Stockholm stad berättar om hur de arbetat med att införliva barnkonventionen i alla delar av verksamheten, från IFO till ekonomiskt bistånd och funktionshinder.

15:20-15:30

Paus

15.30-15.40

Material från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Helen Lundkvist Nymansson, sektionschef för sektionen för hälsa och jämställdhet på SKR.

15.40-16.00

Barnrättsboxen från Maskrosbarn

Barns delaktighet inom socialtjänsten är en av Maskrosbarns hjärtefrågor och starkt kopplat till artikel 12 i barnkonventionen. Maskrosbarn har genom åren arbetat tillsammans med ungdomar och socialsekreterare för att öka barns delaktighet. Både ungdomar och socialsekreterare har berättat för om de olika svårigheterna som finns utifrån deras olika perspektiv. Maskrosbarn har tillsammans med ungdomar och socialsekreterare utvecklat Barnrättsboxen. Innehållet är riktat till socialsekreterare för att göra barn och unga delaktiga. Linn Englund, projektledare från Maskrosbarn.

16.00-16.05

Sammanfattning – Avrundning

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Karin Falck
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!