Att leda med tillit inom socialtjänsten, hur fungerar det i praktiken?

Under en heldag ägnar vi oss åt att fördjupa oss i de delar
av Tillitsdelegationens arbete som har bäring på socialtjänstens arbete och framtida organisering.

Anmäl dig

Den 14 juni i år överlämnade Tillitsdelegationen sitt huvudbetänkande samt två delbetänkande till regeringen. Redan nu finns ett stort intresse för vad utredningens förslag kan betyda för styrning och ledning av framtidens socialtjänst. Under en heldag ägnar vi oss åt att fördjupa oss i de delar av delegationens arbete som har bäring på socialtjänstens arbete och framtida organisering.

Innehåll

  • Hur kan vi förstå Tillitsdelegationens skrivningar utifrån Arbets- och organisationspsykologiska principer? Sara Henrysson Eidvall, leg. Psykolog, specialist inom arbets- och organisationspsykologi reflekterar kring delegationens förslag i relation till dagens socialtjänst.
  • Helsingborgs kommun berättar hur de har arbetat med tillitsbaserad styrning för samhällets mest utsatta.
  • Evidensbaserad praktik, kunskapsstyrning och tillitsbaserad styrning – hur går det ihop?
  • Från brukarperspektiv till brukarens perspektiv – tillitsbaserad styrning i Sundsvall.
  • Från att definiera ansvar, till att ta ansvar – samordnade insatser för barn och unga i Falun.

Vi får också ta del av frågor kring hur principerna fungerar i en hierarkisk struktur och hur tillitsstyrning och evidensbaserad praktik harmoniserar.

Medverkar gör representanter för den del av Tillitsdelegationen som ska följa och stödja de statliga myndigheternas tillämpning av en mer tillitsbaserad styrning.


Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Karin Falck
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!