Att leda digitaliseringsarbetet som förtroendevald, webbinarium

Det kostnadsfria webbinariet ger en introduktion för den politiska ledningen i kommuner och regioner i att leda och driva verksamhetsutvecklingen med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Detta är en satsning på en ökad strategisk kompetens kring digitalisering.

Du kan även se sändningen i efterhand. Den kommer att publiceras under dokumentation.

Dokumentation SKL seminarier

Digitalisering av välfärdstjänster pågår för fullt på olika plan för att underlätta för såväl medborgare som personal. SKL och regeringen har ingått en överenskommelse om ett kompetenslyft avseende digital kompetens i syfte att stärka förtroendevaldas, ledande tjänstemäns och andra nyckelpersoners kunskap om digitaliseringens möjligheter, liksom deras förmåga att systematiskt leda och driva på innovation och verksamhetsutveckling som tar vara på digitaliseringens möjligheter och hanterar dess utmaningar.

Webbinariet är ett startskott för satsningen på en ökad strategisk kompetens kring digitalisering hos förtroendevalda, ledande tjänstepersoner och andra nyckelpersoner. Satsningen genomförs av SKL med stöd av regeringen.

Ur programmet

(med reservation för ändringar)

Vesna Jovic, vd, Sveriges Kommuner och Landsting
En videohälsning från Anders Ygeman, digitaliseringsministern
Anders Nordh, SKL:s projektledare för Digitalt kompetenslyft

SKL om överenskommelsen

Vesna Jovic, vd, Sveriges Kommuner och Landsting
Anders Nordh, SKL:s projektledare för Digitalt kompetenslyft
Jörgen Sandström, digitaliseringsdirektör, Västerås stad

Vad är digitalisering och vad är viktigt att tänka på som förtroendevald?

Katarina L. Gidlund, professor Mittuniversitetet

Om vikten av ett politiskt engagemang

Lena Langlet, projektledare, Sveriges Kommuner och Landsting
Mattias Jansson, sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting

SKL:s erbjudanden

Anders Nordh, Sveriges Kommuner och Landsting

Webbsändningen Digitalt kompeltenslyft 6 maj 2019

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!