Arbetsrättsseminarium Personliga skäl

Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av personliga skäl och avsked.

Anmäl dig

Innehåll

Syftet med kursen är att förmedla kunskap om arbetsgivarens
skyldigheter och möjligheter när denne står inför att skilja en arbetstagare från dennes anställning.

 • Misskötsamhet i olika former
 • Olika typer av missbruk – dock ej sjukdom/rehabilitering
  - Förtroendemissbruk
  - Missbruk av ställning i organisationen
 • Samarbetssvårigheter
 • Lojalitetsfrågor
  - Anställdas lojalitetsplikt
  - Yttrandefrihet
 • Brottslighet inom och utom anställningen
 • Arbetsrättsliga tidsfrister
 • Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet

Kursen består av föreläsningar och grupparbeten med diskussioner av typfall.

Föreläsare

Arbetsrättsjurister från avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Landsting.

Information

Kaffe serveras från kl 09.00. Priset inkluderar för- och eftermiddagskaffe, samt lunch. Faktura skickas till förvaltningen/organistaionen efter kursen ägt rum.

Observera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning till kursen sker i turordning. Antal personer från samma arbetsgivare kan komma att begränsas. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar.

Din kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person.

Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen.

Vid eventuella önskemål om logi i samband med kursen, bokar och betalar deltagaren detta själv.

Kursmaterial

SKL erbjuder digitalt kursmaterial. Bekräftade deltagare får tillgång till detta material cirka 1 vecka innan kursstart. Var observant att tillgång till materialet sker via mejl.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Christina Madfors
  Arbetsrättsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!