AI för offentlig sektor – uppstart av AI-nätverk

På seminariet får du höra om DIGG:s kartläggning av behovsområden och förutsättningar för att främja tillämpningen av AI i offentlig sektor. Du får också möjlighet att bidra till arbetet med ta fram en AI-agenda för Sverige, samt delta i att starta upp SKR:s AI-nätverk.

Anmäl dig

Program

9.00 Kaffe och registrering

9.30 Främja den offentliga förvaltningens förmåga att använda AI

Patrick Eckemo från DIGG berättar om myndighetens senaste rapport Främja den offentliga förvaltningens förmåga att använda AI.

Förutsättningar för AI

Jeanette Nilsson berättar om de viktigaste förutsättningar för att offentlig sektor ska kunna tillämpa AI för att utveckla välfärden och bidra till en hållbar utveckling.

Trustworthy AI

Fredrik Heintz berättar om EU:s arbete med riktlinjer för etisk, tillförlitlig och säker tillämpning av AI och hur dessa riktlinjer kan användas i praktiken.

AI innovation of Sweden och svenska AI initiativ

Daniel Gillblad berättar om arbetet inom AI innovation of Sweden och ger exempel på intressanta AI initiativ som är relevanta för offentlig sektor.

AI - agenda för Sverige

Jeanette Nilsson och Daniel Gillblad presenterar arbetet med AI-agenda för Sverige.

Workshop AI-agenda för Sverige

Var med och bidra till Sveriges AI-agenda!

SKR:s AI-nätverk för kommuner och regioner

Louise Callenberg bjuder in till det nya AI-nätverket.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Jessica Röök
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!