Studieavbrott – en fråga med konsekvenser långt utanför klassrummet

Plug In 2.0:s slutkonferens är en konferens utöver det vanliga med ungdomars egna berättelser och forskaranalys i fokus.

Anmäl dig

Medverkande

Ungdomar som deltagit i Plug In-projektet

Anna Liljeström

Anna Liljeström är lärare och har doktorerat i pedagogisk psykologi. Anna har under hela Plug In-arbetet ansvarat för projektets vetenskapliga förankring och resultatuppföljning i de lokala delprojekten.

Tor Hatlevoll

Tor Hatlevoll är arbetsmarknadsekonom på SKL och har gjort studier kring hur individer utan gymnasieexamen klarar sig på arbetsmarknaden långsiktigt och vilka konsekvenser det får för både individ och samhälle.

Linda Hiltunen

Linda Hiltunen är universitetslektor i sociologi och forskar om unga och psykisk ohälsa kopplat till prestationskrav. Linda har skrivit avhandlingen ” Lagom perfekt – Erfarenheter av ohälsa bland unga tjejer och killar". 

Ellen Ipenburg-Tomesen

Ellen är senior policy advisor and account manager for ESL (early school leaving) and VET (vocationel education training) på Dutch Ministry of Education, Culture and Science. Efter att under flera år haft en ökande andel unga som inte slutför sina studier tog  Nederländerna 2007 ett samlat grepp kring studieavbrottsfrågan, och studieavbrott är sedan dess en nationellt prioriterad policyfråga.

Program

09.00 - 10.00 Registrering och kaffe

10.00 – 12.00 Våra berättelser

Deltagare från Plug In 2.0 delar med sig av sina erfarenheter och deras berättelser möter aktuell forskning kring studieavbrott och psykisk ohälsa kopplat till prestationskrav.

Medverkande

  • Deltagande ungdomar från Plug In 2.0
  • Linda Hiltunen, universitetslektor i sociologi
  • Anna Liljeström, fil dr pedagogisk psykologi och ansvarig för vetenskaplig förankring i Plug In

12.00 -13.00 Lunch

13.00 - 14.30 Perspektiv på studieavbrott – Konsekvenser och lösningar

Kopplingen mellan utbildning och arbete. Konsekvenser för individ och samhälle.
Tor Hatlevoll, SKL

The approach to early school leaving in the Netherlands.
Ellen Ipenburg-Tomesen, Dutch Ministry of Education, Culture and Science

14.30 - 15.00 Kaffe

15.00 - 16.30 Framgångsberättelser från Plug In

Resultat och erfarenheter från Plug In 2.0 samt panelsamtal med ungdomar och projektmedarbetare från nationell, regional och lokal nivå.

16.30 Mingel

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!