Konferens om byggnadsinformationsmodellering (BIM)

Digitaliseringen är här och den påverkar oss alla. Därför arrangerade SKL tillsammans med BIM Alliance en konferens om BIM den 3 december. Under konferensen kommer BIM diskuteras ur flera perspektiv, från plan till förvaltning.

Program konferens om BIM (PDF, nytt fönster)

Digitalisering är ett av de viktigaste verktygen vi har för att kunna klara av de krav som framtidens byggande ställer på oss. Med hjälp av den kan vi effektivisera våra processer för att dels kunna leverera fastigheter av högre kvalitet samtidigt som vi får pengar över till verksamheterna.

Ett av de verktygen som digitaliseringen för med sig är BIM. Med hjälp av BIM kan vi skapa förutsättningar för mycket god kontroll av våra fastigheter. Både från kravställande vid upphandling till byggande och senare förvaltning.

Med anledning av detta bjöd Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med BIM Alliance in till en endagskonferens om BIM – en metod för effektiviserade byggprocesser.

Webbsändning av konferensen, 2015-12-03

Presentationer

BIM - en effektivare metod för byggnadsprocesser, Olle Samuelsson, BIM Alliance (PDF, nytt fönster)

BIM ur ett fastighetsägarperspektiv, Lars Lidén, Meta (PDF, nytt fönster)

BIM ur ett byggherreperspektiv, Per Erlandsson, Astacus (PDF, nytt fönster)

SISAB och BIM, Martin Lantto, SISAB (PDF, nytt fönster)

Informationshantering på Lokalförvaltningen, Ingemar Bogestad, Göteborgs Stad (PDF, nytt fönster)

BSAB 2.0 - ett branschöverskridande projekt för klassificering av byggd miljö, Johan von Schantz, Stockholms Läns Landsting (PDF, nytt fönster)

Om projektet Smart Build Environment, Olle Samuelsson (PDF, nytt fönster)

fastAPI och fastmarket - fastighetsbranschens IT-revolution, Per Holm, SABO (PDF, nytt fönster)

BIM - från plan till förvaltning, Felix Krause, SKL (PDF, nytt fönster)

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!