Dokumentation: internetbaserad stöd och behandling

SKL arrangerade en workshop kring internetbaserad stöd och behandling.

Presentationsmaterial och filmer från workshop

Samtliga länkar är i PDF och öppnas i nytt fönster, om inte annat anges.

Inledning

Värmland i startgroparna med internet-behandlingar efter workshop

Film - plattform för internetbaserad stöd och behandling

Internetformedlad psykologisk behandling  vid ångest- och förstämningssyndrom - SBU Alert-rapport

Frågor som stöd, internetbaserad stöd och behandling i landsting (SKL)

Från workshopen  

1. Inledning till workshopen, Anna Östbom, Sveriges Kommuner och landsting
Film från inledning med Anna Östbom

2. Vad är internetbehandling och vad säger forskningen? Gerhard Andersson, Linköpings universitet och Karolinska Institutet
Film från föreläsning med Gerhard Andersson

3. Internetbaserad KBT-behandling (KBTi) Olika sätt att organisera och utföra internetbaserad behandling, Thomas Haak, Landstinget Uppsala
Film från föreläsnin med Thomas Haak

4. KBT på nätet: olika sätt att organisera och utföra internetbaserad behandling, Jennie Österberg, Landstinget Gävleborg
Film från föreläsning med Jennie Österberg

5. Olika sätt att organisera och utföra internetbaserad behandling, Jennifer Söderdahl, Stockholms läns landsting, Internetpsykiatri.se
Film från föreläsning med Jennifer Söderdahl

6. Vad säger juridiken, Hasse Knutsson Sveriges Kommuner och Landsting
Film från föreläsning med Hasse Knutsson

7. Vilka behandlingsprogram finns, Jennifer Söderdahl, Stockholms läns landsting, Internetpsykiatri.se
Film från föreläsning med Jennifer Söderdahl

8. Vilka behandlingsprogram finns Kristofer Vernmark Psykoklogpartners KBTonline
Film från föreläsning med Kristofer Vernmark

9. Vilka behandlingsprogram finns, internetbaserad behandling, Monica Buhrman Landstinget Uppsala
Film från föreläsning med Monica Burhman

10. Jämlik och jämställd vård och behandling, Ulrika Eklund, Sveriges Kommuner och Landsting 
Film från föreläsning med Ulrika Eklund

10 aa. Internetförmedlade psykologisk behandling extra bilder Ulf Jonsson SBU 

11. Bedömning av patienter, Cecilia Svanborg, Stockholms läns landsting

12. Bedömning av patienter, KBT på internet, Jennie Österberg, Landstinget Gävleborg

13. Implementering vad behöver vi tänka på, framgångar och fallgropar, jämförande studie i primärvården, Cecilia Björkelund Prim-net 2, Göteborgs universitet
Film från föreläsning jämförande studie i primärvården

14. Implementering vad behöver vi tänka på, framgångar och fallgropar Kristofer Vernmark Psykologpartners KBTonline
Film från föreläsning med Kristofer Vernmark

15. Implementering - vad behöver vi tänka på, framgångar och fallgropar, Regassa forskningsstudie Catharina Strid, Regassa, Region Skåne
Film från föreläsning Regassa

Film 2 från föreläsning Regassa

16. Ersättningsmodeller, Cecilia Svanborg, Stockholms läns landsting och Jennie Österberg, Landstinget Gävleborg
Film från föreläsning med Cecilia och Jennie
Film från föreläsning med Cecilia Svanborg

17. Internetbehandlingsregister kvalitetsregister, Svenska internetbehandlingsregistret, Cecilia Svanborg Stockholms läns landsting
Film från föreläsning med Cecilia Svanborg

18. Nationella plattformen, Sofie Zetterström, Center för E-hälsa, Anette Cederberg, 1177 Vårdguiden
Film från föreläsning med Sofie Zetterström
Film från föreläsning med Anette Cederberg

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!